iesakat dietalogu

Aizsāka Zane 

Zane
iesakat dietalogu
16.03.2006 10:47
man nepatika ne Brçmanis,ne Tupiòð
kurð ârstçja papildus ar adatâm.....
nju,ja...
Re: iesakat dietalogu
16.03.2006 11:24
Pamçìini labi zinâmo Lolitu Neimani.Cik zinu,viòa tieðâm ir laba.
Zane
Re: iesakat dietalogu
16.03.2006 13:47
kur tad Neimani var sastapt,zvanîju uz ARSU mani atðuva
,,,
Re: iesakat dietalogu
16.03.2006 13:48
Kaut kâdâ plastikas íirurgu klînikâ viòa pieòem, Baznîcas ielâ vai
Klaudija
Re: iesakat dietalogu
16.03.2006 13:49
mani arî interesç dietalogs Neimane
Mirabella
Re: iesakat dietalogu
16.03.2006 14:53
9491001 Lolita Neimane
Mario
Re: te ir:
17.03.2006 02:54


http://www.dr.lv/forums/read.php?f=3&i=155996&t=155974#reply_155996
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 24?
Ziņa: