Zobu breketes

Aizsāka Aga 

Aga
Zobu breketes
11.03.2008 11:36
Agrâk nçsâju zobu platîti, tad pârtraucu..pagâja pâris gadi un sapratu, ka ciest nevaru savus zobus, saòçmos un aizgâju pie zobârsta..cerçju, ka ar platîtçm tikðu sveikâ cauri..bet NÇ! ;( Man ir nepiecieðamas breketes+jaizrauj viens zos no beigâm, 2 zobi jâpârvieto pa kreisi.. es pilnîgi galîgi sâku raudât, bet savaldîjos, tas ir smagi, ka vçlies skaistus zobiòus, bet priekðâ stâv murgs! varbût vienkârði ielikt protçzes?;(;(;( Ja kâdam kâda pieredze vai labs padoms ðajâ ziòâ-lûdzu palîdziet!!!
Sunshinee
Zobu breketes
30.01.2007 22:52
Vai kâdam nav pieredze zobu brekeðu likðanâ Dzirciema ielas Stomatoloìijas klînikâ, kur teorçtiski strâdâ vieni no vadoðajiem speciâlistiem ðajâ ziòâ? Gribas dzirdçt kâdas atsauksmes. Cik tas prieks tagad vispâr maksâ?
valerija
Re: Zobu breketes
30.01.2007 23:07
es iesu ceturtdien likt breketes stomatologijas instituta. pec pasreizejam cenam tas dzirciema iela izmaksa ls 250 (par apaksejiem zobiem), plus ls 7 katru menesi pievilksana. teica, ka 1,5 gads bus janesa. ka bus gajis varesu pastastit ceturtdien:)
Re: Zobu breketes
30.01.2007 23:08
oho

cenas gan ir kâpuðas...
Re: Zobu breketes
31.01.2007 10:31
Lîdz cik gadiem ir jçga likt? Man arî ðíîbi zobi, bet vai tik sen nav par vçlu :(.
valerija
Re: Zobu breketes
31.01.2007 12:10
man ir 34. bet par velu nav:) aizejiet uz konsultaciju pie specialista.
Re: Zobu breketes
31.01.2007 12:20
Parastâs 250 LVL

Baltâs (vispâr neredz pa gabalu) - 350 LVL

Ikmçneða vizîte, lasi - pievilkðana, 10 LVL
Re: Zobu breketes
31.01.2007 12:32
stabu ielâ pagaidâm vçl liek pa 160,-
Sunshinee
Re: Zobu breketes
31.01.2007 23:01
Ðausmas!!! Cik dârgi!!! Pirms gada man vçl konsultâcijâ tur stâstîja par pavisam citâm cenâm. Gribas jau tikt pie tâm glaunajâm breketçm - saucamajâm "baltajâm". Jâsâk laikam krât nauda!
Re: Zobu breketes
31.01.2007 23:28
Sunshinee, kad es liku breketes, pie maksâðanas man uzdeva dîvainu jautâjumu ar izbrînîtu izteiksmi - vai es visu maksâðot uzreiz?

Secinu, ka var to darît pa daïâm bez nekâdiem lîzingu kantoriem, nekur jau nepazudîsi tâpat :)

Kas tâ par Stabu ielu?
woot
Re: Zobu breketes
01.02.2007 05:20
Atsauksmes vajag ? Varu pateikt tikai to labaako. Pirms gadiem 5 pats izneesaaju, un tagad nav jakaunas smaidiit. Salika visus ierindaa, kaa zaldaatus armijaa. Daktere bija ljoti laba, viss tika izdariits perfekti.
valerija
Re: Zobu breketes
01.02.2007 22:03
sodien tiku pie breketem!!!
jutos loti labi, neskatoties uz to, ka sodien ari rava ara "lieko" zobu. ne viena bridi nejutu sapes un ari sobrid ne, kaut ari man teica, ka pec narkozes iedarbibas beigsanas sapes busot.
par stomatologijas institutu un specialistiem varu teikt tikai to labako. vienigais, rindas gan pamatigas.

sunshinee,
ari parastas breketes neizskatas slikti. pilnigi noteikti labak neka skibi zobi.
Re: Zobu breketes
01.02.2007 22:35
Pietam, man teica, ka tâs baltâs breketes paliekot nesmuki brûnas no melnâs tçjas, kafijas un visâdiem tâdiem pigoriem. Zobârste tomçr teica, ka smukâk ar metâliskâm, nekâ nesmuki brûnâm.
Re: Zobu breketes
02.02.2007 09:26
Man ir baltâs ,un esmu ïoti apmierinâta,uz apakðçjâ þokïa sudraba,tomçr izskatâs jau baltâs tomçr labâk,un 50 LS atðíirîba jau nemas tik liela nav.Un ja kârtîgi tîra ,tad brûnas nepaliek,un es esmu kârtîga kafijas un sarkanvîna cienîtaja.
Re: Zobu breketes
02.02.2007 09:34
O, labâk dzirdçt kâdu reâlu momentu iz dzîves, nekâ tikai nostâstus par to. Tagad arî es apdomâju variantu par baltajâm :).
Re: Zobu breketes
02.02.2007 13:35
Arî ir baltas, nekâdu problçmu.
Starpîba SI gan ir 100 LVL
Sunshinee
Re: Zobu breketes
02.02.2007 16:33
Tâtad kopçjâ bilance ir 350 LVL par paðâm breketçm, 30-50 LVL par zobu nospiedumiem brekeðu izgatavoðanâ un 10 LVL par ikmçneða "pievilkðanu". Pareizs aprçíins? Jâsâk krât naudiòa, tâdçï arî jâsarçíina cik un kâ kas ir.:)
ich
Re: Zobu breketes
02.02.2007 17:30
par tiem nospiedumiem + rtg SI novembrii bij zem 30 ls. kaadi 22 varbuut.
NatalijaJ
Re: Zobu breketes
02.02.2007 17:57
neesaaju metaaliskaas jo ar taam viss krietni aatraak korigjeejas :)
izskatiijaas tik feini, ka aicinaaja straadaat par modeli :)
Antosha
Re: Zobu breketes
02.02.2007 20:19
gribeju uzprasit, cik apmeram ilgi janesa breketes apakshejai rindai ( diezgan shkibi)... ?
Sunshinee
Re: Zobu breketes
03.02.2007 11:23
Man konsultâcijâ teica, ka jânçsâ apmçram 1,5 - 2 gadi, viss atkarîgs no konkrçtâs situâcjas.
deina_2
Re: Zobu breketes
03.02.2007 13:07
nu pasakiet kaads to stabu ielas adresi!
Sunshinee
Re: Zobu breketes
03.02.2007 21:15
Te tak neviens neruna par Stabu ielu, bet gan par Dzirciema ielas Stomalologijas kliniku, kur ir vislabakie specuki!!! Veselibai naudu nevar zelot, ari vizualajam izskatam.:)
Heino
Re: Zobu breketes
05.02.2007 03:19
Jânçsâ tâs breketes cauru diennakti, vai arî pietiek tikai uz gulçtieðanu?
ich
Re: Zobu breketes
05.02.2007 15:48
Heino, breketes pieliimee no zobiem un pats nost nevar nonjemt.
un nav arii nekaadas jeegas likt tik uz naktiim. skolasbiedrene platiiti lika tikai uz naktiim. ~ 2 gadu laikaa nesareguleeja zobus...

deina_2, stabu ielaa, starp kr. valdemaara un bazniicas ielaam. numuru nezinu.
Re: Zobu breketes
05.02.2007 15:53
Dazs domaa, ka daargaakai noteikti ir labaakais:DD Dazhi no Stom.inst. straadaa Stabu ielaa un teica - naakat labaak pie manis tur! Leetaak un vai sliktaak....nu, nu!
lixa
Re: Zobu breketes
16.02.2007 21:18
Kur ir izdeviigaak likt breketes, ja peec taadaam ir nepiecieshamiiba nevis 1 beernam, bet gan 2 uzreiz... Vecaakai meitai kaadreiz jau bija platiite, tachu ar neviizigu attieksmi pret to, nekadi rezultati jau ari nebija gaidaami!
Tagad, kad jau ir pagajis labs laiks, meitas zobi ir kluvusi krietni skiibaaki, un arii vina saprot, ka nu paliidzeet var tikai breketes. Un veel jau ir arii juanaakaa meita, kurai arii ir praktiski taas pasas sakodiena probleemas!
Taa kaa muusu gimenei giadaami lieli izdevumi, veeleetos zinaat kuraa kliinikaa ir izdeviigaak, jo tas viss jaareizina ar 2! un varbuut - ir kaadas atlaides shaods gadijumos?!
Re: Zobu breketes
29.09.2007 11:53
kreimene Wrote:

> Dazs domzhi aa, ka daargasliktaak....nu, nu!
------

-------------------------------------------------akai > - naakatpie manstraadaa Stabu ielaa is tur! Lenoteikti ir labaa labaak kais:DD
> Dano Stom.inst. un teica
etaak un vai
> j
Re: Zobu breketes
12.11.2007 22:57
Gribu sev driizumaa ielikt breketes un zinu, ka vismaz aarzemees ir iespeejams likt breketes uz zobu iekshpuses, t.i. no meeles puses. Vai kaads zin, vai un kur to Latvijaa var izdariit un vai cenas ir atshkjiriigas no parastajaam breketeem?
Re: Zobu breketes
13.11.2007 01:52
buus daargaak. parasti 2x. arii aarsteeshana ir ilgaaka un rezultaati ne tik labi kaa ar "parastajaam".
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 22 pieskaita 15?
Ziņa: