Psihiskā veselība

par psihiatriju, psihoterapiju, psiholoìiju un veìetatîvo distoniju. Antidepresanti?  

This user doesn't exist or has been deactivated.