Skatīt e-pastu
Privātuma politika

MikroTik privātuma atruna (Privātuma politika)SIA “Mikrotīkls”, vien. reģ. Nr. 40003286799, juridiskā adrese Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 (MikroTik), kā atbildīgs IKT pakalpojumu sniedzējs veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.Interneta vietne http://www.dr.lv/ ir tehnoloģijas rīks (platforma), kuras saturu veido tās reģistrētie lietotāji. Interneta vietnes lietotājs ir atbildīgs par portālā ievadīto datu precizitāti un aktualitāti. MikroTik ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr MikroTik neuzņemas atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no Interneta vietnes http://www.dr.lv/.Interneta vietnes http://www.dr.lv/ lietotāja sniegtā informācija un dati, tai skaitā dati par ārstu praksi, tiek apstrādāti vienīgi nolūkā nodrošināt interneta vietnes izmantošanu lietotājam, tās administrēšanu, kā arī pārziņa leģitīmo interešu un juridisko pienākumu izpildes mērķiem. Interneta vietnes lietotāja dati tiek apstrādāti un glabāti visu datu apstrādes laiku, kas nepieciešams personas datu apstrādes mērķu nodrošināšanai, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.Par informācijas aizsardzību un apstrādi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ko veic interneta vietnes lietotājs, lejupielādējot savā elektronisko sakaru galiekārtā un izmantojot programmatūru "PRAKSES ĀRSTA PACIENTU DATUBĀZE", kā datu pārzinis atbildību nes vietnes lietotājs un šie dati pieder viņam.Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par lietotāju personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu, rakstot uz Info@Dr.lvŠeit var plašāk iepazīties ar MikroTik īstenotajiem Personas datu apstrādes principiem.