Aerobs un anaerobs

Aizsāka zilonitis 

Aerobs un anaerobs
01.04.2008 10:20
Palasîjos internetâ par aerobajiem un anaerobajiem procesiem sporta laikâ. Sakiet, kâdi treniòi palielina aerobo un anaerobo slieksni?
123
Re: Aerobs un anaerobs
01.04.2008 20:50
Aerobais treniòð ir mçrenas intensitâtes ilglaicîgs treniòð, minimâlais ðâda treniòa ilgums ir 20 minûtes, aktivitâtes - ieðana, skrieðana, riteòbraukðana, peldçðana, airçðana, daþâdi kardiotrenaþieri,pulss ap 120-130. Ja pulss bûs âtrâks, tad bûs anaerobâ slodze, kuras laikâ tiek izmantotas organisma ogïhidrâtu rezerves. Ja nemaldos anaerobâ slodze sâkas pie 90% no tavâm spçjâm un ir diezgan liela pârslodze.
Re: Aerobs un anaerobs
02.04.2008 00:49
aerobaa slodze ir jebkura monotona slodze ar pulsu 50-80% no msr. Anaerobais slieksnis saakas ap 80-90% no msr.Bet pie 90-100 ir jau aiz anaerobaa sliekshnja kreatînfosfâta mehânismu aktivizçðana, liels skâbekïa deficîts, ïoti strauja pienskâbes uzkrâðanâs, darbs var turpinâties tikai îsu brîdi. Tiek iznîcinâti mitohondriji - pamats skâbekïa piesaistîðanai un izturîbai darbîbai augstas intensitâtes apstâkïos.

Palielinaat slieksni nevar. tie % nemainaas. Vari treneet motoru lai pie konkreetaa pulsa turi lielaaku slodzi. To dara treneejoties regulaari ar pulsu 70-80% no msr. Taa skaitaas krutaakaa pieeja. Tjipa pats efektiivaakais aerobias treninjsh. a tiiri stiprinaat sirdi 60-70% no msr.

max msr nosaka ~220-vecums=max msr. Bet preciizi to nosga sporta aarsts ar veloergometru utt.

aa un veel... treninjsh 20min ir bezjeedziigs. Lai sirdi treneetu VISMAZ 30min. piem ja katru dienu to dara 30min pirms brokastiim tad i sirdi patrenee i pie 60-70%msr taukus sadedzina. Bet reaali treninjsh 1h -2h ir pilniiga norma.

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10



Edited 1 time(s). Last edit at 02.04.2008 00:50 by Mateus.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 6 pieskaita 22?
Ziņa: