Impeller adjustment of vacuum pump

Aizsāka yanyan 

Impeller adjustment of vacuum pump
24.10.2019 11:26
Impeller adjustment of vacuum pump
When it comes to 2BV vacuum pump, I believe that friends who have learned about our website will not be unfamiliar, but do you know the mediation of 2BV vacuum pump impeller? Here is a detailed introduction:

In order to ensure the efficient operation of 2BV vacuum pump, it is necessary to adjust the clearance between the impeller of 2BV vacuum pump and the front guard plate in time. The clearance between the impeller of metal lined pump and the front guard plate is between 0.5-1mm, and the clearance between the impeller of rubber lined pump and the front and rear sheath is equal. When adjusting the impeller clearance of 2BV vacuum pump, first stop the pump, loosen the bolts that compress the bearing assembly, screw the nuts on the adjusting bolts to move the bearing assembly forward, and at the same time rotate the shaft by hand according to the rotation direction of the pump until the impeller of 2BV vacuum pump rubs against the front guard plate.

For the metal lined pump, loosen the nut just tightened at the front by half a turn. Then tighten the nut at the front of the adjusting bolt to move the bearing assembly backward. At this time, the clearance between the impeller and the front guard plate is 0.5-1mm. For the rubber lined pump, screw the nut on the adjusting bolt to move the bearing assembly of the 2BV vacuum pump forward first, so that the impeller contacts the front shield. When the bearing assembly moves backward, so that the impeller contacts the rear shield, measure the movement of the total 2BV vacuum pump of the bearing assembly. The distance is generally taken as the clearance between the impeller and the front and rear sheath. Then adjust the position of the bearing assembly with the adjusting bolt to ensure the correct clearance between the impeller and the front and rear sheath. After adjustment, before starting again, it is necessary to recheck whether the impeller of 2BV vacuum pump rotates normally, whether the compression bolt of bearing assembly is tightened with the adjustment bolt, and then start the 2BV vacuum pump.

Dry Type Oilless Vacuum Pumps
Liquid Ring Vacuum compressor
Water ring vacuum pump
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 19 pieskaita 5?
Ziņa: