Balti zobi

Aizsāka Dagnija! 

Dagnija!
Balti zobi
17.11.2007 14:33
Kâ visefektîvâk un ar ko tîrît zobus, lai tie butu patieshâm balti!?

Paldies!
Re: Balti zobi
17.11.2007 23:25
Kaut kur bija rakstiits, ka muusu platuma graados patieshaam balti zobi dabiigi nevienam neesot. Pamatojumu neatceros.
Re: Balti zobi
18.11.2007 00:23
uztura, ûdens íîmiskais sastâvs.....viena versija bija.
Re: Balti zobi
18.11.2007 15:00
manuprât BALTI zobi vispâr nav dabîgi, atkal reklâmas.... ;(
Re: Balti zobi
18.11.2007 20:55
oga:

dabîgi nav zaïi vai zili zobi :) balti zobi dzîvç gan ir sastopami, tâpat kâ pelçcîgi, brûngani, dzeltenîgi vai sarkanîgi...
Re: Balti zobi
18.11.2007 20:58
þilbinoði -sniega baltumâ, kâ reklâmâs- arî ? :)
Re: Balti zobi
18.11.2007 21:17
Tâs ir protçzes, kas tâ mirdz :-)))
kuku
Re: Balti zobi
19.11.2007 16:10
balti ir tikai âfrikâòiem un aziâtiem, protams veseliem. mums ir normâli kad ir viegli dzelteni - ja ieraugam baltus, tad skaidrs ka tas ir porcelâns vai protçzes.

tâ ka IMHO nav ko skriet pçc nedabiska baltuma
Re: Balti zobi
20.11.2007 21:12
oga:

nu, reklâmâs vispâr k-kas fluorescents tiek parâdîts :)
Re: Balti zobi
31.12.2007 02:33
Bet mûsdienu jaunieðiem ir balti zobi uzmetot uzreiz aci ;)

Varbût ir kâdas speciâlas zobupastas, kas padara kaut nedaudz baltâkus?
Bellinda
Re: Balti zobi
31.12.2007 12:10
Salasijushies Patieso dziivi :P
Ljoti,ljoti sen dzirdeju ka jaiztiira ar saali zobi un pec tam ar sodu :D droshvien gatavas mullkkibas:D
Re: Balti zobi
31.12.2007 16:18
Bellinda:

tikpat labi ar Skaidru vai smiltîm :) baltâki paliks tiem, kam uz zobu virsmas ir kâdi netîrumi vai pigments (mehâniski noberþâs). ja gribâs íîmiski, tad jâbalina.
Re: Balti zobi
31.12.2007 21:28
ar skaidru - labaakais ko esmu dzirdeejis :)
Re: Balti zobi
31.12.2007 23:50
zb:

nu tâ bija alegorija, tu taèu saprati :))
Re: Balti zobi
03.01.2008 10:10
Hmm? Bet zobu pulveri joprojaam var nopirkt...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Balti zobi
03.01.2008 20:27
Ku!:

Piem., smçíçtâjiem ar stipru emalju pulveris noderçs:)

Tu taèu zini, ka ar paðu nevainîgâko priekðmetu var kaut ko sabojât, ja nepareizi lieto ;)
Re: Balti zobi
05.01.2008 08:37
veel nesen redzeju veljas deeli tirgoshanaa....

puuce: kaa man patiik taa alegorija :)Edited 1 time(s). Last edit at 05.01.2008 08:42 by zb.
Re: Balti zobi
07.01.2008 14:43
Jaa puce, kaa man viens labs pazinja teica, "S duru i huj slomatj mozhno"... piedod ja ne pa teemu :)

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Balti zobi
07.01.2008 21:30
JK
Re: Balti zobi
12.01.2008 15:37
Ar jauno ZOOM lâzertehnoloìiju var izbalinât lîdz pat 9 toòiem!!!
Re: Balti zobi
12.01.2008 15:58
zobârstniecîbâ visplaðâk pielietotajâ krâsu skalâ ir 4 pamatkrâsas un katrai pamatkrâsai 4-5 gaiðuma pakâpes.

kas ir 9 toòi? :)
tikpat labi var stâstît par 26 toòiem :)
Re: Balti zobi
12.01.2008 19:41
jaunais zoom peec pieredzes ir sliktaaks kaa vecais. un taa nav laazertehnologjija.
Re: Balti zobi
13.01.2008 03:24
ðodien redzçju to jauko reklâmu par aparâtiòiem, kurus tur sakostos zobos un kuri balina par bezmaz 253 toòiem pusstundas laikâ ;)
Re: Balti zobi
13.01.2008 04:32
informçts optimists
Re: Balti zobi
13.01.2008 13:53
ZOOM, galvenokârt, atðíiras no citâm tehnoloìijâm ar cenu :)
Man kâ lietotâjam ir pie kâjas vai vienas peroksîda gela piedevas tiek aktivçts ar 460nm zilo gaismu no parastas polimerizâcias lampas vai arî citas piedevas aktivç 370nm violetâ gaisma no ZOOM lampas.
Abos gadîjumos rezultâts ir vienâds, ja ir; iespçjamâs komplikâcijas arî tâdas paðas.
Re: Balti zobi
13.01.2008 14:12
tieði tâ :)
Re: Balti zobi
13.01.2008 21:08
Re: Balti zobi
03.10.2018 15:47
Zobu balināšana mājas apstākļos - http://ibright.lvEdited 1 time(s). Last edit at 02.08.2019 19:40 by Marta244.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 6 pieskaita 25?
Ziņa: