psihoterapets->paðapziòas celðana

Aizsāka akva 

Iesakiet psihoterapeitu, kas strâdâ ar zemas paðapziòas problçmu.
Re: psihoterapets->paðapziòas celðana
10.12.2007 19:39
nu nu...

Man neviens cilvçks pasaulç neiestâstîs, ka es esmu tâds kâ es patiesîbâ nçesmu, man tak ir acis pierç:)

fufelis tas viss ir. Ne nu bet ja tev patîk, ka tev kompostrç smadzenes tad uz priekðu.
Man jau liekas, ka paðam vajag grûti strâdât pie sevis, lai tu pats sev patiktu un tev viss sanâktu, nevis maksât cilvçkam, lai viòð tev to iestâsta.
dajebkurð psihoterapeits Tev palîdzçs.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 4 pieskaita 19?
Ziņa: