narkologhe atkariibu specialiste I.Vaarpa

Aizsāka Andis 

Sveiki ljautinji, kaads no jums nevareetu padaliities pieredzee par aarsti narkologhi Inaaru Vaarpu? Man liekas vinja vareetu buut laba speciaaliste, bet varbuut kaadam jau ir pieredze un cik pie vinjas maksaa konsultaacijas?
Kolçìe teica, ka 20,-Ls vizîte. Viòa gan neiet narkoloìijas sakarâ, bet tîri sevis sakârtoðanai, bet viòa ir ïoti apmierinâta.
Re: narkologhe atkariibu specialiste I.Vaarpa
07.01.2008 13:11
es pie viòas labprât ietu:), patîk man ðî sieviete, kaut kas viòâ tâds pievelkoðs.....(bet vajadzîbas nav:)
Re: narkologhe atkariibu specialiste I.Vaarpa
07.01.2008 13:38
Kad lasîju interviju ar viòu, likâs forða, kad redzçju "Ðeit un tagad"- galîgi nepatika. Likâs tâda biki stereotipaina.
Re: narkologhe atkariibu specialiste I.Vaarpa
07.01.2008 13:53
TV bija stipri sagurusi un apâtiska.
Cik apm. veca viòa ir? Man arî ieteica kâ labu speci, bet nekur nevaru atrast nekâdu info par viòu.

maria_magdalena
Viòa tev ir palidzëjusi, ar kâdâm metodçm viòa strâdâ?
Re: narkologhe atkariibu specialiste I.Vaarpa
07.01.2008 20:44
nç, lasîju vairâkus rakstus par viòu, viòa ir ap 45 gadiem.
maria_magdalena
Kur tieði lasîji rakstus par viòu?
Re: narkologhe atkariibu specialiste I.Vaarpa
07.01.2008 21:48
neatceros, es þurnâlus reizçm pie stenda palasu, ja kas ieinteresç. Pirms gadiem 3 viòa bija populâra.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 11 pieskaita 5?
Ziņa: