Zobu breketes

Aizsāka Aga 

Re: Zobu breketes
05.03.2008 13:58
wuda - paldies, prieks, kad izlasiiju, ka Tev ir 26 gadi, man tuliit buus 25 un nevareeju ilgi paardziivot to, ka taadaa vecumaa jaaliek, kaa nekaa nau vairs tiina vecums:)
Aga
Re: Zobu breketes
11.03.2008 13:23
Agrâk nçsâju zobu platîti, tad pârtraucu..pagâja pâris gadi un sapratu, ka ciest nevaru savus zobus, saòçmos un aizgâju pie zobârsta..cerçju, ka ar platîtçm tikðu sveikâ cauri..bet NÇ! ;( Man ir nepiecieðamas breketes+jaizrauj viens zos no beigâm, 2 zobi jâpârvieto pa kreisi.. es pilnîgi galîgi sâku raudât, bet savaldîjos, tas ir smagi, ka vçlies skaistus zobiòus, bet priekðâ stâv murgs! varbût vienkârði ielikt protçzes?;(;(;( Ja kâdam kâda pieredze vai labs padoms ðajâ ziòâ-lûdzu palîdziet!!!
Re: Zobu breketes
11.03.2008 13:26
breketi nemaz nav taaaaaaaaaaads murgs :)

ja vien tev savi priekðzobi nav galîgi noplombçti un/vai nedzîvi, tad taisno tos; pie protçzçm vçl paspçsi tikt :)
Aiva
Re: Zobu breketes
12.03.2008 12:14
nju man arii vajag breketes, beidzot esmu nobriedusi, tik man tuvu 30 :) Bet man ir radies praktiskas dabas jautajums - sexualai dzivei tas netraucee?..skupstiishanaas, oraalais sex :))
Re: Zobu breketes
12.03.2008 20:23
skuupstiishanas - nedaudz traucee
oraalais sex - atkariigs kuraa pusee esi un no taa kaa tas tiek pasniegts (breketes ir zobu aarpusee)
aiva
Re: Zobu breketes
13.03.2008 09:18
hmmm, tas noziimee, ka laikam varu savainot viriesha locekli...ups :)))
Re: Zobu breketes
13.03.2008 19:58
aiva:

lasi uzmanîgâk - breketi ir ÂRPUSÇ :) neko tu nesavainosi, neuztraucies :))
Re: Zobu breketes
03.04.2008 12:19
Kur atrodas Deina_2 zobârstniecîba??Tur arii liek zobu plâksnîtes, gribçtu pakonsultçties???
esmu iecerçjusi bîdît kopâ zobiòus( ir ðíirbiòa starp priekðçjiem) . Biju stomat.institûtâ uz konsultâciju, apòçmîbas pilna un jau gatava sveðíermeòiem mutç . Bet no dakteres teiktâ sapratu, ka garantijas iznâkumam nav un nâkotnç, iespçjams visu mûþu, jânçsâ papildus stiprinâjums no zobiòu iekðpuses... Tâ nu vçl palasîju ður tur , ka pâris gadus pçc brekeðu noòemðanas, zobiòi atkal atbîdâs vecajâs vietâs un atkal var sâkt meklçt ortodontistu. Tad jau sanâk vçjdzirnavu cîniòð.

Varbût tomçr vairâkumam ir pozitîva pieredze un pietiek ar vienâm breketçm uz visu mûþu?
Re: Zobu breketes
19.04.2008 01:56
blusa:

tas ir lielâ mçrâ atkarîgs no pacienta individuâlâm îpaðîbâm. bet ar "ðíirbiòu starp priekðçjiem" bieþi vien iet grûtâk, zobi cenðâs atgût savu sâkotnçju pozîciju.
wuda
Re: Zobu breketes
29.04.2008 13:54
Aivai!

Netraucç orâlajâ sex! Viss èikiniekâ! :) Man ari tas bija svarîgi un pirms likðanas satraucos. Un vispâr, man puisis bija tas,kurð iedroðinâja likt breketus.
Re: Zobu breketes
05.06.2008 13:28
Dr. Vaska ir superîga. tieðâm. Es pçc nedçïas arî pie viòas likðu breketes, vismaz konsultâcijâs viòa bija burvîga daktere! :)
Re: Zobu breketes
15.06.2008 16:42
Man ir radies jautâjums par keramiskajâm breketçm - vai ir iespçja to stîpu uzlikt tâdu paðu baltu, vai jâiztiek ar metâla?
Zobârsts teica, ka zelta breketes no malas diezgan "kièîgi" izskatâs, bet man nezkâpçc liekas, ka pa gabalu zobi izskatâs dzelteni! Vai kâdam ir bijusi pieredze?
meneil
Re: Zobu breketes
15.10.2008 18:47
vai to vasku var arii kaut kur nopirkt ja izbeidzas tas ko iedod saakumaa?
Wuda
Re: Zobu breketes
17.10.2008 11:54
Aizej pie ârsta un iedos tâpat, ja beidzas. Tâ vismaz jâbût.
meme
Re: Zobu breketes
09.04.2009 17:09
man ir metāla breketas apakšā un lingvistiskās augšā! kopā šķīros no 4 pilnīgi veseliem zobiem, bet bija to vērts, jo visas spraugas aiztaisās ciet un smaids ar katru brīdi kļūst skaistāks! un nebij' nemaz tik traki ar ēšanu-tgd ēdu PILNĪGI VISU ! bez nekādiem izņēmumiem. Un nemaz nešļupstēju-ātri pieradu! un joprojām gan skolā, gan daudzi paši tuvēkie cilvēki nenojauš, ka man ir breketes, jo apakšējās ir baltas, un tās tik pat kā neredz! nebaidos smaidīt, un ikdienā pilnībā par tādām aizmirstu ! Tās sāpes, kad savelk, nemaz nav tik trakas! ir tāds gandarījums, ka zini, ka viss iet uz labo pusi, ka tie zobi taisnojas ! tiešām, ja ir tāda vajadzība pēc breketēm, tad nebaidaties to realizēt arī dzīvē ! :)
holivuda
Re: Zobu breketes
19.05.2009 19:16
Gribu padalīties savā interesantajā pieredzē ar zobu breketēm, jo nu jau esmu skaista smaida īpašniece :) !
Uzliku zelta, šīs breketes tiešām izskatās skaisti un eleganti, var lieliski pieskaņot visādām rotiņām un zobiņi pa gabalu neizskatās tik tumši, kā ar metāla. Sākumā stīpiņu liek zelta, pēdējos mēnešos to pastiprināto spiedienu dēļ jāiztiek ar metālisku. Nostaigāju ar breketēm apaļus 9 mēnešus. Varu teikt tikai to, ka nevienu reizi neatteicos no āboliem, burkāniem un citiem cietiem produktiem, jo nebija ne sāpju ne arī grūtību kost (biju iemācījusies augļus kost ar apakšējiem zobiem, tagad grūti atradināties :)). Kopšana nav īpaši sarežģīta, vienīgi ar zobu diegu iznāk ilgāk ņemties.
Viena lieta, ko gribu noteikti ieteikt visiem tiem, kas vēl nēsā breketes vai tikai domā par likšanu - rēķinieties, ka nākamos ~3 mēnešus zobu platīte ir OBLIGĀTA (ja nelabo abus uzreiz). Man no brekešu noņemšanas līdz platītes izsniegšanai bija jānogaida nedēļa, tomēr tās pašas nieka nedēļas laikā zobi bija sabīdījušies gluži tā, kā viņi atradās pirms apmēram 4 vai 5 mēnešiem! Tāpēc nekādā gadījumā nepadomājiet, ka platīte ir neobligāts pasākums, pretējā gadījumā mēneša laikā varat zaudēt sūri un grūti laboto sakodienu un skaisto smaidu ;)
Lai veicas visiem, kas vēlas uzlabot savu smaidu - tas IR tā vērts :):) !!
slipa
Re: Zobu breketes
19.05.2009 22:46
Cik tagad maksaa breketes? Liki SI? Tev paveicaas, man masai 4 gadus bija breketes un tagad vel plate.
holivuda
Re: Zobu breketes
20.05.2009 18:46
Cik nu atceros, tad metāla bija ap 200Ls, zelta ~ 250Ls un keramiskās pie 300Ls. Liku Valmierā, tagad ātrumā nespēju atcerēties ārsta vārdu. Man arī tā problēma nebija tik daudz sarežģīta, kā labi redzama. Un zobi viegli padevās korekcijām ;)
slipa
Re: Zobu breketes
30.05.2009 00:15
Vai pirms brekeshu liksanas vajadzetu zobu higienistu(biju pirms pusgada) vai nav obligati?
Re: Zobu breketes
30.05.2009 11:16
vajadzētu gan!
=)
Re: Zobu breketes
19.09.2009 17:31
Vislabāk kur liek breketes ir Stomotaloģijad institūta...

ir drsuciņ padārgi bet jūs zināsien ka ir breketes uzliktas LABI!!!!

cena no 300-600 LS

ik pēc 1,5 mēnešiem vizīte 15 Ls... ;)
Re: Zobu breketes
03.10.2009 15:12
un kaa ar smeekeeshanu?
didii
Re: Zobu breketes
19.11.2009 09:42
=) , tas 300-600 ir par abiem žokļiem???
Lille jenta
Re: Zobu breketes
16.01.2010 21:41
Nu nesatraucaties. Sis cenas ir viens sapnis. Norvegija brkesu liksana izmaksa no 1600-3200 latiem..
Re: Zobu breketes
16.01.2010 22:21
ja komentētājiem alga būtu kā Norvēģijā, es domāju, ka viņi nesatrauktos...
Re: Zobu breketes
17.01.2010 13:49
ja ir uz zobiem kroniiishi, tad arii var likt breketes??
Re: Zobu breketes
17.01.2010 16:04
nav nekā neiespējama...
Re: Zobu breketes
21.01.2010 15:06
zobu breketes liek tik Riga ?vai ir visas zobarstniecibas iespejams likt pie jebkura sava zobarsta.?
Re: Zobu breketes
21.01.2010 22:26
juta:

breketes liek ortodonts, ortodonti ir ne tikai Rīgā.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 16 pieskaita 23?
Ziņa: