Antidepresanti un grûtniecîba

Aizsāka Madam 

Madam
Antidepresanti un grûtniecîba
15.11.2007 11:31
Vai var negatîvas sekas uz bçrnu atstât tas, ka viòa ieòemðanas brîdî tçvs lieto antidepresantus?
Pikse
Re: Antidepresanti un grûtniecîba
15.11.2007 17:31
Ne nevar, bet vel viena traka gimenite.
varis
Re: Antidepresanti un grûtniecîba
02.01.2008 19:08
tas vel nav izpçtîts
Re: Antidepresanti un grûtniecîba
02.01.2008 20:17
...laikam ir gan...cilvçks, kurð lieto narkotikas ir tâdâ paðâ pozîcijâ, kâ tas, kurð lieto antidepresantus...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 16 pieskaita 8?
Ziņa: