Strauji pârtraucu lietot!!!

Aizsāka Klija 

Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 08:20
...Tev ar Tavu galviòu vieglâk...izlasîji, esi iekalusi "autoritâðu" viedokli un jûties labi savâ pârliecîbâ - es visu zinu...labi Tev dzîvot tâ - savu domu nav, savas pieredzes nav, nekas nav jâdomâ, viss uzrakstîts priekðâ...:)
...saldâ mana...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 09:19
Lai vai kaa tur buutu, tas risinaajums ar antidepresantiem un trankvilizatoriem ir un paliek tikai daljeejs risinaajums... taa teikt, acu aizmaaleeshanai... Jo probleemas sakne ir tur ka cilveeki ir slimi savaa dziives izpratnee un attieksmee pret to... Un es nezinu kaapeec bet shii sabiedriskaa iekaarta to ljoti veicina... turklaat tam ir sava veida epideemijas izpausme jo atliek vienam pateikt ka vinjam ir gruuti dziivot un vajag zaales, lai otrs liidziigs tuudalj sevii sajustu vaajumu...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 11:31
...buntiites nariku pieredze visnotalj ir bez kritikas attiecinaama arii uz videejo neirotisko pacientu...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 11:41
,,,

Vai tad kaads teicis ka bez kritikas... vienkaarshi kaadreiz ir praatiigi ieklausiities arii ekstremaalju viedokli... Un ja par kritiku ir runa tad tu jau esi viena no speeciigaakajaam kritizeetaajaam...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 11:45
...par to ar runa, ka kritikas pret savu pagaatni un "unikaalo" pieredzi trakajam caalim truukst...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 12:00
Piekriitu...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 18:24
...oi, bïa, kâdu paðkritiku sagribçji???...debîls piegâjiens - novçrtçt paðam sevi un noteikti ar mînus zîmi...Tev, komatiò, ðito te mçslu samâcija grupveida :) psihoanalîzes nodarbîbâs, kad skaloja smadzenes, jeb esi sasûkusies AA un citu mazspçjîgo sevis noniecinâðanas praksîti...lai es sevi pieskaitîtu pie plakanajiem???...kâ brîþam parâda jeòíu smalkajâs, uz " faktiem" balstîtajâs filmâs...da nu, v pizdu, sevi noniecinat un kritizçt Tu vari pati sevi...
...cik no Tevis piesauktajiem sirdzçjiem ir "izârstçti" ar tâm metodçm, kuras uzspieþ eskulapi ar medicînisko izglîtîbu???...kaut vai %...no tiem, kurus pazîstu vai pazinu es - NEVIENS...tie, kuri gâja to paðu ceïu ko es - LIELAKAIS VAIRUMS...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 18:39
Tas patieðâm ir jocîgi, kâpçc jâkritizç sava pagâtne, kâpçc jânoþçlo publiski un jâsajût vaina? Tas arî ir viens no ceïiem uz depresiju, man ðíiet. Cilvçkam ir jâapzinâs, kas ir bijis, vienkârði paðam, un, ja viòð ar to ir ticis galâ: kas var bût labâk?
Nezinu, kas par apmierinâjumu tiek tâm "osobâm", kam vajag citu grçku noþçlu?
Rublis
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 18:53
Ko juus te njemaas?
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 18:57
Rubli, sen jau ir lati :D
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 19:16
...runa "neiet" par savas pagaatnes kritizeeshanu, sapraatiigais un attapiigais tu muusu...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
07.01.2008 20:36
madcynics Wrote:
-------------------------------------------------------
> ...tâtad - kur atðíirîba starp sniedziòu un
> seroxat???...:)


Sniedziòu neesmu lietojusi, bet domâju, ka no tâ lielâks kaifs, no AD nifiga, a no Clonazepam jau kaut kas labâks,-saprotu kâpçc cilvçki kïûst par narkomâniem :) A lomkas visiem vienâdas!!!!

________________________________
http://www.freewebs.com/vd_depression/
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 23 pieskaita 2?
Ziņa: