Skatīt e-pastu
Jaunumi

Vienīgā Baltijas valstīs un viena no nedaudzajām Eiropā

Autors: Silva Bendrāte, RPNC sabiedrisko attiecību vadītāja

Pasaulē jaunākā, inovatīvā narkotiku un psihotropo vielu skrīninga tehnoloģija tagad pieejama „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas ķīmiski toksikoloģiskajā laboratorijā (ANPREN). Jauno tehnoloģiju raksturo ātrums, precizitāte, drošums, ekonomisks izdevīgums un objektīvs rezultāts. Tā elastīgi spējīga reaģēt uz jaunizgudrojumiem un piedāvājuma izmaiņām apreibinošo vielu tirgū, un ir operatīvs ierocis cīņai ar narkomāniju un narkonoziegumiem.

 

„Biočipu mikromatricu tehnoloģiju (BMT) multiparametru narkotisko un psihotropo vielu identificēšanai bioloģiskās vidēs” jau plaši izmanto Eiropas Savienības un citu pasaules valstu vadošajos toksikoloģijas un tiesu medicīnas ķīmijas centros. Tās izmantošana Latvijā ir apstiprināta Nacionālajā veselības dienestā.

„Mūsu speciālistu rīcībā ir kompjuterizēta, moderna laboratorijas iekārta, kura spēj vienlaicīgi veikt 180 analīzes. Šobrīd biočipu matricu analizators spēj noteikt ap 200 narkotisko, psihotropo vielu un to atvasinājumu klātbūtni gan dzīva, gan arī miruša cilvēka asins, urīna un citos bioloģiskajos paraugos.Šis aparāts dotiespēju ļoti ātri reaģēt uz jaunu narkotiku parādīšanos tirgū - viegli pievienojot jaunu narkotiku testus jau esošajai biočipa matricai, vai arī veidot jaunus narkotiku testu paneļus. Analizējamo vielu skaitam praktiski nav ierobežojumu”, uzsver Centra narkoloģiskā dienesta vadītāja Astrīda Stirna. „Šī gudrā iekārta ir vienīgā Baltijas valstīs un arī pagaidām viena no nedaudzajām Eiropā.”

 Līdz šim noteikt tik lielu apjomu un narkotisko vielu dažādību cilvēka bioloģiskajos paraugos nebija iespējams. „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija veic analīzes, kuras nepieciešamas visām ārstniecības iestādēm Latvijā. Vidēji gadā tiek ekspertētas vairāk nekā 7 tūkstoši personu un veiktas vairāk nekā 10 tūkstoši analīžu. Medicīniskās pārbaudes un personu bioloģiskās vides materiāla paraugu izmeklējumus ķīmiski toksikoloģiskajā laboratorijā veic personām, kuras nosūta gan tiesībaizsardzības iestādes, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan par saviem bērniem nobažījušies vecāki un privātie interesenti, izmantojot maksas pakalpojumu.

 Jauno imūnķīmijas testēšanas principu, kas ļauj noteikt narkotiku veidus, kurus neatpazīst tradicionālās testēšanas tehnoloģijas, piedāvā viens no vadošajiem ražotājiem toksikoloģiskajā diagnostikā, Lielbritānijas kompānija „Randox”. Šī kompānija jau vairāk nekā 30 gadus ir pārstāvēta vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Piedāvātā biočipu mikromatricu ekspertīžu tehnoloģija narkotisko vielu noteikšanai saņēmusi īpašu balvu kā sasniegums inženierzinātnē.

 

RPNC foto: Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas vadītāja T.Hodasēviča ar vienu no diviem analizatora paraugu rotoriem.