Skatīt e-pastu
Jaunumi

Aprit trīs gadi, kopš valstī izveidots un darbojas vienots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Autors: NMP dienesta Komunikācijas nodaļas vadītāja, Ilze Bukša

2013.gada 1.jūlijā aprit trīs gadi, kopš visā Latvijas teritorijā darbojas vienots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMP dienests). Kā uzsver NMP dienesta direktors Armands Ploriņš: „Šie trīs gadi kopš ātrās palīdzības resursu apvienošanas vienotā valsts dienestā bijuši visnozīmīgāko pārmaiņu un visstraujākās attīstības laiks. Uz ārkārtas tālruni ‘113’ ienākošo zvanu un izsaukumu pieņemšanas sistēmas modernizācija, mūsdienīgs aprīkojums brigāžu darbam palīdzības sniegšanai pacientiem, navigācijas iekārtas un ārsta datori mašīnās, jaunu operatīvo transportlīdzekļu iegāde – tā ir tikai daļa no paveiktā šajos trijos gados, lai mēs virzītos uz mērķi – pacientam ātrāka un kvalitatīvāka neatliekamā medicīniskā palīdzība dzīvībai kritiskās situācijās. Vienota dienesta izveide mums deva iespēju piesaistīt ievērojamus Eiropas finanšu līdzekļus dienesta attīstībai, un pateicoties Veselības ministrijas atbalstam, varam būt gandarīti ar paveikto tik īsā laikā”.

Kā turpmākās prioritātes NMP dienesta direktors A.Ploriņš izvirza pacientiem sniegtās palīdzības kvalitātes uzlabošanu, jaunu darbinieku piesaisti darbam brigādēs un darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanu.

Kā ziņots iepriekš, 2009.gada sākumā Ministru kabinets pieņēma lēmumu izveidot valstī vienotu NMP dienestu, pārņemot pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības funkciju un resursus no 39 pašvaldībām, kas iepriekš nodrošināja ātrās palīdzības brigāžu darbu. 2010.gada 1.jūlijā noslēdzās apvienošanās process un NMP dienests turpmāk nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību visā valsts teritorijā.

Kopš 2009.gada NMP dienests īsteno Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”. Projekta finansējums ir 21 miljons latu, no kuriem 90% ir ERAF finansējums un 10% valsts līdzfinansējums. Šie līdzekļi tiek ieguldīti dienesta infrastruktūras sakārtošanā, mūsdienu tehnoloģiju un informācijas sistēmu ieviešanā un jaunu operatīvo transportlīdzekļu iegādē Latvijas reģioniem.

Par NMP dienestu:

2012.gadā NMP dienesta brigādes izbraukušas uz 1100-1400 izsaukumiem katru diennakti. Kopumā ik dienu izsaukumos dodas no 170 līdz pat 190 mediķu brigādes, kuras izvietotas 101 vietā visā valstī.

Otra nozīmīga NMP dienesta funkcija ir specializētās medicīniskās palīdzības nodrošināšana – ik dienu vairāk kā 20 dažādu specialitāšu augstas kvalifikācijas ārsti (reanimatologi, neiroķirurgi, asinsvadu ķirurgi, neonatologi u.c.) no dienesta Specializētā medicīnas centra (SMC) ir gatavi jebkurā diennakts laikā pēc slimnīcu pieprasījuma dodies uz tām visā Latvijā, lai palīdzētu glābt dzīvības īpaši smagi slimiem pacientiem vai cietušajiem. Tāpat SMC speciālisti ikdienā konsultē arī reģionu brigādes par labāko taktiku palīdzības sniegšanā pacientiem, kuri guvuši smagas traumas vai citu smagu saslimšanu gadījumos.

NMP dienests nodrošina ne tikai pirmsslimnīcas un specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet arī plāno, vada un koordinē katastrofu medicīnas sistēmu valstī, kā arī atbild par valsts medicīnisko ierīču un medikamentu rezervju veidošanu, uzturēšanu un atjaunošanu.