CLONAZEPAM

Aizsāka Ivaris 

Ivaris
CLONAZEPAM
25.07.2006 17:10
Kas taas ir par tableteem?
denii
Re: CLONAZEPAM
25.07.2006 17:16
pretepilepsijas lîdzeklis.Pretkrampju un sedatîva iedarbîba.
Lietot tikai pçc ârsta nozîmçjuma!
lady
Re: CLONAZEPAM
25.07.2006 17:20
tas ir benzodiazepîna atvasinâjums ar nomierinoðu,pretbaiïu,pretkrampju darbîbu,cik man zinâms.
Re: CLONAZEPAM
25.07.2006 23:19
Ârkârtîgi spçcîgs un veseliem cilvçkiem nomâcoðs lîdzeklis.
Jâlieto tikai pçc ârsta ieteikuma.
To iesaka nopietnos gadîjumos.Ja ir ieteikts-jâlieto un kopâ ar ârstu jâmeklç vajadzîgâ deva.
Re: CLONAZEPAM
25.07.2006 23:21
...jâ, jâ... :))..to viòð tieðâm gribçja dzirdçt ;))...drîzâk - cik vajag, lai kâdu laiku pârvietotos pa pasauli totâlâ íçmâ...
paalis
Re: CLONAZEPAM
26.07.2006 00:32
es vienreiz ka biju jaunaaks,sarijos un vel uzdzeru snabuliti!palidoju.apstulbu un neko neatcereejos kur biju bijis!
ilga
Re: CLONAZEPAM
26.07.2006 13:01
clonazepam kâ jau iepriekð tiek rakstîts lieto pretepilepsijas gadîjumâ!un jâkonsultçjas ar ârstu.jo ðîm zâlçm parasti kombinç vçl kâdas citas zâles klât,kâ tas ir manâ gadîjumâ.klât dzeru vçl lamictal!
tas gan atkarîgs no tâ,kâdçï tev viòas ir izrakstîtas!
Re: CLONAZEPAM
26.07.2006 18:01
Ja var bez tām iztikt labāk nedzert vispār...zinu daudz bēdīgu rezultātu pēc ''kloņa ''lietošanas...ĻOTI ātri veidojas atkarība...Pati atteicos no šī preperāta un man izrakstīja citu...Bet palīdz sākumā gan ļoti labi...:-((
ilga
Re: CLONAZEPAM
27.07.2006 08:55
palîdz gan,jo îpaði,ja visu tableti izdzer uz nakti.....no rîta ir visâdi pârsteigumi!
Anete
Re: CLONAZEPAM
27.07.2006 10:09
Vijolitei -

Un kadi tad bija tie bedigie rezultati pec si medikamenta lietosanas? Ka ta atkariba izpauzas?
ilga
Re: CLONAZEPAM
27.07.2006 12:37
man pagaidâm atkarîba nav izveidojusies,jo dienâ kopâ jâizdzer pustablete
Re: CLONAZEPAM
04.03.2010 00:22
man tolerance pret šīm zālēm izveidojās jau pēč 1.5-2 mēnešiem, sāku ar 0.5mg, tagad jau 1mg īsti nepalīdz, ar abstinences siptomiem vēl nē esmu iepazinies, jo turpinu lietot zāles. lasiju, ka tikai 30% gadijumos veidojās ši tolerance.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 7 pieskaita 11?
Ziņa: