Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā

Aizsāka Abi labi 

Mazdakteris1 Rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Biju uz tiesību kursiem Vācijā mūsu
> atgūtās brīvības rītausmā. Tur sapratu,ka
> vācieši dara visu,lai konstitūcijā rakstītais
> atbilstu reālai dzīvei.

Kāpēc Latvijā tā nav? Pat leišiem ir kautkāds progress. Tikuši pat filmās.
http://www.imdb.com/title/tt2275946/?ref_=nv_sr_1
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 11:23
ella21 - apsveicu!!!! Visu cieņu Vācijas ierēdņiem.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:21
Dāmas un kungi :-) ;-) Tiem kam sāp un kam vis ir līdz kaklam.

Ldzu Jums OFICIĀLS Veselības inspekcijas (Veselības ministrijas) paziņojums:
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/jaunumu-arhivs-2015/arstu-paligu-parkvalifikacija
Teksts zemāk.

Par ārstu palīgu pārkvalifikāciju

23.11.2015

Latvijas Republikas tiesībsargs Atzinumā pārbaudes lietā Nr. 2013-94-15G sniedz rekomendāciju „Veselības ministrijai informēt esošos ārstu palīgus par iespēju pārkvalificēties par medicīnas māsām, atbilstoši Direktīvā 2005/36/EK noteiktajām prasībām. Tiesībsargs norāda, ka minētais ir īstenojams esošo studiju programmu ietvaros, kas piedāvā iegūt māsas profesiju bez maksas.”

Atbilstoši iepriekš minētajam Veselības ministrija informē, ka saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14. pantā noteikto, personas tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā apliecina diploms par vidējo profesionālo izglītību vai diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, vai augstākās izglītības diploms par akreditētas māsas studiju programmas apguvi, kas atbilst medicīnas skolā vai medicīnas koledžā – pilna laika studiju trīs gadiem, un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā[1]. Tas nozīmē, ka ārsta palīgam (feldšerim), kurš vēlas iegūt tiesības veikt profesionālo darbību māsas (medicīnas māsas) profesijā, ir jāapgūst māsas izglītības programma un jāiegūst izglītības diploms par akreditētas māsas studiju programmas apguvi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kā arī Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” var tikt saīsināts studiju ilgums, atzīstot tos studiju kursus, kuri ir kopīgi abās profesijās. Līdz ar to Latvijas Republikā pastāv normatīvais regulējums personu iespējām iegūt otru profesionālo kvalifikāciju (tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā) piemērojot daļēju atbrīvojumu, proti, apgūstot tikai to studiju programmu daļu, kas attiecīgajā profesijā ietilpst profesijas standartā (piemēram, māsas profesijas standartā) un ir iztrūkstoša jau apgūtajā studiju programmā (piemēram, ārsta palīga). Atkārtoti nav jāapgūst jau apgūtie studiju kursi, kurus ņem vērā un ieskaita.

Personai ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju „Ārsta palīgs (feldšeris), kura vēlas iegūt otru kvalifikāciju māsa (medicīnas māsa), ir jāvēršas izglītības iestādē, kas realizē studiju programmu „Māszinības” ar iegūstamo kvalifikāciju „Māsa”.

Šīs programmas realizē:

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte;
Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža”;
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte;
Latvijas Universitātes aģentūra „Rīgas Medicīnas koledža”;
Latvijas Universitātes aģentūra „Paula Stradiņa medicīnas koledža”;
Daugavpils medicīnas koledža;
Rīgas 1. medicīnas koledža.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:38
dzēstEdited 1 time(s). Last edit at 25.08.2016 21:39 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:39
dzēstEdited 2 time(s). Last edit at 25.08.2016 21:39 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:40
Tā, informēju, ka cenšos glābt arī "Veco" Ārsta palīgu Kvalifikācijas līmeni. Jo "tiem" ministrijās kautkāda putra galvās izveidojās. "Līdzkoledžu" laikos dzemdētie Ārsta palīgi kļuvuši par līmeni neizglītotāki uz papra un pēc viņu logikas atrodās zem Militārajiem paramediķiem, zobārstniecības māsas līmenī. Paldies, ka ne sanitāra... Interesanti, k diagnozes likt un receptes rakstīt?

Vēstule
-------------------------------------------------------------------------
LR Izglītības ministram,
kopija Veselības ministrijai,

no Raimonda .......
p.k. .....,

E-Vēstule.

Saņemot atbildi no Veselības ministrijas (pielikumā), kura saistīta ar citu jautājumu, varu secināt, ka vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība, kuru ieguvu laikaposmā no 199x līdz xxxx gadam Rīgas 1. medicīnas skolā, tika pielīdzināta 3 kvalifikācijas līmenim. Izlasot, kas tas ir par līmeni, esmu izbrīnīts. Atgādināšu, no 1991 līdz 1999 gadam toreiz spēkā esošajā Izglītības likumā, tāda tipa izglītība skaitījās par koledža tipa izglītību (lūdzu nejaukt vidējo speciālo izglītību un vidējo speciālo paaugstinātā līmeņa izglītību). Nekur normatīvajos dokumentos un likumos neatradu neko, par to, ka vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība = 3 kvalifikācijas līmenis. Tikai pieņēmumi, ka tā varētu būt pielīdzināma vidējai profesionālai izglītībai. Īpaši dīvaini tas izskatās, ja konkrēto situāciju (caurumu likumdošanā) pielieto Ārsta palīga kvalifikācijai. Es arī nepiekrītu tam, ka vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība tiek pielīdzināta vidējai profesionālajai izglītībai, jo likumam nav atpakaļejoša spēka. Tas pats skar arī normatīvos aktus, Likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9.pants paredz: “Normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.” Tie ir jurisprudences pamati, pat es to zinu.

Vidējā speciālā paaugstinātā līmeņa izglītība arī ir Vidējā speciālā paaugstinātā līmeņa izglītība. Tā tas ir ierakstīts manā diplomā.

Pieprasu dot skaidrojumu, uz kura konkrēta likuma un pamatojoties uz kuru normatīvo aktu (lēmumu) vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība tika degradēta līdz 3 kvalifikācijas līmenim. Lūdzu arī paskaidrot, kurš konkrēts ierēdnis (komisija) un kad pieņema tādu lēmumu.
Pie reizes, lūdzu Izglītības ministriju, labot situāciju un iekļaut vidējo speciālo PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītību (ar atsaucēm) - 4 kvalifikācijas līmena (kvalifikāciju) grupā. Nepieciešamības gadījumā lūdzu labot normatīvos aktus.

Gribu vērst jūsu uzmanību sekojošiem faktiem:

1.) Logika.

Kvalif. līmenis 3: veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana
Kvalif. līmenis 4: veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu
http://www.niid.lv/PKL

"Ārstniecības likums. 45.pants. (1) Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura ieguvusi vidējo profesionālo izglītību vai pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, vai augstāko izglītību saskaņā ar akreditētu ārsta palīga studiju programmu.

(2) Ārsta palīgs profesionālās darbības ietvaros atbilstoši kompetencei veic profesionālu un individuālu slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu, kā arī sadarbībā ar ārstu nodrošina profilaktiskos pasākumus." www.likumi.lv

Skatoties Ārstniecības likumā, Ārsta palīgs veic (un veica) darbu, kurš ir ļoti atbildīgs un prasa augstu kvalifikācijas un zināšanu līmeni, profesionālu un individuālu slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu. Kādā veidā Ārsta palīgs nokļuva uz trešo kvalifikācijas līmeni!? Uz līmeni, kur atrodās medicīnas tehniķi - piemērām Zobārstniecības māsa (2 gadi izglītība) un Zobu tehniķis (2,5 gada izglītība), vai vel vairāk, kā tik slikti izglītots Ārsta palīgs var vadīt vesela Militārā paramediķa darbu, kuram ir 4 kvalifikācijas līmenis (un apmācību ilgums veseli 2 gadi) !? Kā Ārsta plīgs ar 3 līmeni, kurš "veic noteiktus izpildītāja pienākumus" , dos norādījumus specialista darbam (paramediķim), kurš "organizē un vada citu speciālistu darbu"? Atgādinu, ka 2001 gadā tika izdots ES Komisijas paziņojums par "Eiropas mūžizglītības vides izveidošana" Brisele, 21.11.01., paziņojuma devīze bīja “Ja plānojat programmu gadam, stādiet labību. Ja plānojat programmu desmitgadei, stādiet kokus. Ja plānojat programmu visam mūžam, māciet un izglītojiet cilvēkus.” Direktīvas, es pat neminēšu.

2.) Eksperti

Skatoties 1997 gada Akadēmiskās informācijas Centra "Pārskats par pēcvidusskolas (terciāro) profesionālo izglītību Latvijā", kuru sagatavoja pēc Eiropas Izglītības Fonda (ETF) un Eiropas Padomes Likumdošanas reformu programmas pieprasījuma, skaidri var lasīt:
http://www.aic.lv/ENIC/lat/lno/Terciara%20VET%20apskats.html

"4. Uzņemšanasnoteikumi un procedūra : Paaugstināta līmeņa arodizglītības iestādes. Lai iestātos pēcvidusskolas profesionālās izglītības studiju programmās, pretendentiem ir jābūt vispārējai vidējai izglītībai (12 gadi) vai pabeigtai arodvidusskolai (3-4 gadi pēc 9. klases). Iepriekšējā darba pieredze netiek prasīta. Pašlaik pastāv arī tādas studiju programmas, kas dod paaugstināta līmeņa arodizglītību, uzņemot audzēkņus ar 9- gadīgo pamatizglītību un apmācot tos 5 gadus, apmācības laikā sniedzot arī vispārējo vidējo izglītibu. Viens no profesionālās izglītības reformas uzdevumiem ir atdalīt starp vidējā līmeņa un pēcvidusskolas izglītības komponentus šajās programmās....
...Uzņemšanas noteikumi augstskolu T/PPI programmās, kā arī tajās vidējās profesionālās izglītības iestāžu programmās, kurās uzņemšanai nepieciešama vispārējā vidējā izglītība, galvenajos vilcienos neatšķiras no uzņemšanas noteikumiem augstskolu akadēmiskajās programmās... Citu alternatīvu ceļu uzņemšanai pēcvidusskolas profesionālās izglītības programmās nav. "

Tātad skaidri var redzēt ka AIC ekspertu viedoklis bīja, ka uzņemšanas noteikumi ārsta palīga studijām (uzņēma studijās tikai ar pabeigto vidējo izglītību), bīja tādi paši, kā augstskolu akadēmiskajām programmām un ļoti līdzīgi pašlaik esošiem (Koledžā, lai iegūtu augstāko prof. 1 līmeņa izglītību). Un var arī secināt, ka speciālo izglītību un speciālo paaugstinātā līmeņa izglītību ne tikai neatdalīja vienu no otras, bet vel vairāk visu sajauca un ielika to visu 3 kvalifikācijas līmenī, nosaucot to visu par vidējo profesionālo izglītību (nelikumīgi).

Eksperti 1997 gadā rakstja: " 6. "Izglītības dokumenti vai kvalifikācijas, to profesionālā un akadēmiskā vērtība. Pēcvidusskolas arodizglītība vidējās speciālās mācību iestādēs: Daļu no šīm programmām patreiz var aptuveni salīdzināt ar Francijas Baccalaureat professional+1 vai +2. Dažas no šīm programmām (piem. māsu skolas) ir jau tādā līmenī, ka tās var tikt salīdzinātas ar Holandes Hogenscholen vai Somijas Ammatikorkeakoulut."

Ziņojumā eksperti skaidri norādīja, ka toreiz "Māsu skolās" iegūtā izglītība bīja salīdzinama ar Somijas augstāko prof. izglītību (Ammattikorkeakoulu), citiem vārdiem, līmenis jav toreiz bīja tādā līmenī, ko pašlaik studenti iegūst Koledžās (augstākā prof. 1 līmeņa izglītība), jo Somijas Ammattikorkeakoulu līmenī studenti iegūst augstāko profesionālo izglītību. Atgādinu, ka Ārsta palīga kompetence ir plašāka par māsas, turklāt toreiz māsas kvalifikācijas iegūšanai bīja jāmācās 3 gadus, bet Ārsta palīgi mācījās 3,5 gadus (pašlaik koledžās tikai 3 gadus).
Eksperti toreiz arī skaidri norādīja par likumdošanas problēmu: "Pēc "augstskolu koledžu" programmām piešķirto diplomu statuss līdz Profesionālās izglītības likuma pieņemšanai joprojām ir neskaidrs.. Tā kā diploms par "augstāko izglītību" līdz šim laikam varēja tikt piešķirts, ja mācību ilgums nebija mazāks kā 4 gadi, bet šīs programmas ir būtiski īsākas (un patreizējā likumdošanā nav rietumvalstu asociēajtiem grādiem vai īsā cikla augstākās izglītības diplomiem līdzvērtīga jēdziena par -), tādēļ formāli šo diplomu juridiskais statuss pašlaik var būt tikai "diploms par vidējo speciālo izglītību"."

Eksperti arī tieiši norādījuši ka, speciālā paaugstinātā līmeņa izglītība ir koledžu tipa izglītība, (to paredzēja arī toreiz spēkā esošs Iglītības likums!) : "Pēc jaunā izglītības likuma ieviešanas 1991. gadā, šis izglītības veids tika nosaukts - "paaugstināta līmeņa vidējā arodizglītība". Tika radītas koledžu tipa arodizglītības iestādes ar 5-gadīgu mācību programmu 9-gadīgās pamatizglītības ieguvējiem, vai 2-3 gadīgas programmas audzēkņiem ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. "

Ziņojums http://www.aic.lv/ENIC/lat/lno/Terciara%20VET%20apskats.html

3.) Secinājums

Gribu Jums atgādināt, ka 90 gadu beigos, vadoties pēc Profesiju klasifikatora (Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 246), Ārsta palīgi bija iekļauti grupā "VECĀKIE SPECIĀLISTI", kā sanāca, ka pašreiz to kvalifikcijas lmeni iekļāva 3 kvalifikācijas grupā, kura "veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana". http://likumi.lv//ta/id/13950?&search=on Kā tā var uz papīra degradēt iegūtās izglītbas līmeni? Pie tam ja pašlaik Ārsta palīgi mācās 3 gadus, mūsu 3.5 gadu vietā (pašlaik ja toreiz pēcvidusskolas izglītība un apmācību standarti un veicamie darbi ir vieni un tie paši). Tātad var secināt, ka Ministru kabineta ir izveidojusies baigi lielā muļķība, kuru būtu labi pielabot ;-)

Ar cieņu Raimonds ....Edited 2 time(s). Last edit at 25.08.2016 22:06 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 22:00
Ku! Ieliec manu ziņojumu 25.08.2016 21:21 pašā, pašā tēmas sākumā! Tā ir daļējā uzvara. Lai cilvēki zin, lai nelasa šeit vissu to 11 lpp palagu.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.02.2017 12:04
Ņu tā, kā ziniet es izcīnīju sev to Somijas māsas reģistrāciju, tagad lepni paziņoju, ka izcīnīju arī tā saucamā vecākā paramediķa statusu (oficiāli valsts līmenī), citiem vārdiem ALS Paramedic līmeni, kam arī atbilst Latvijas Ārsta palīgs (ISCO starptautiskā klasifikācija).
Varu pašlaik darīt visu to pašu, ko dara Latvijas NMP Ārsta palīgs.

Secinājums, pielīdzināt Ārsta palīga diplomu var, tikai tas prasīs daudz laika un cīņu ar birokrātiem. Protams, tā kā es izdarīju caurumu Somijas birokrātijas sienā, citiem būs vieglāk. Naudu vajadzēs arī, aptuveni 1000 euro apmērā.

Situāciju var atrisināt juridiski pareizi, ja Latvija Ārsta palīgiem dotu Paramedic statusu jo pašlaik to statusu iedeva Militārajam paramediķim. Ja europa.eu kvalifikācijas atzīšanas tabulās Ārsta palīgiem dotu ALS Paramedic, bet Militārajam paramediķim BLS Paramedic statusu, problēmu nebūtu. Tas arī atbilstu starptautiskiem dokumentiem (ISCO) un arī Latvijas profesiju klasifikātoram. Izeja situācijai ir, vienīgais neviens ar to negrib nodarboties Latvijā. Arī vārds Paramedic Latvijā tiek uztvērts nepareizi. Joprojām labi nostrādā Padomju Krievijas propaganda.

Ar cieņuEdited 4 time(s). Last edit at 26.02.2017 13:42 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.02.2017 17:49
Duiemžēl, Latvijā Militāriem paramediķiem ir daudz šaurāka apmācību programma, kā Ārsta palīgam.Tā,kā tas neiet kopā ar Es un starptautiskajiem standartiem. Viņi drīkst sniegt tikai pirmo medicīnisko palīdzību. Tas ir, stabilizēt stāvokli pirms Ārsta palīga un ārsta ierašanās.
Vai evakuācijas uz augstākas klases ( bataljona līmeņa) šķirošanas punktu. Cik es saprotu.
Mūsu izglītības un Veselības ministrijas ierēdņus interesē tikai savas algas un prēmijas. Nekas vairāk.
Uzvara, bet ne visiem. Realitātē pārkvalifikācijas iespēja attiecas tikai uz tiem, kam izglītība iegūta pēc 2005. gada. Tā ka ja es ar savu deviņdesmito gadu feldšeru diplomu gribu tapt par māsu, man jāmācās NO JAUNA pilni 3 gadi. To man teica 4. koledžās, tā ka nav pamata apšaubīt.
Secinājums, ārsta palīgi no Latvijas bez medicīnas māsas reģistrācijas Latvijā, ar 99% varbūtību, Eiropā nedabūs/nepielidzinās neko, pat ilgi cīnoties. Dabūt medicīnas māsas reģistrāciju, kur nu vel diplomu, Latvijā ārsta palīgam pašlaik ir praktiski nereāli, teorētiski var, bet praktiski -------Ar šo gan man paveicās. Uzreiz pēc medskolas sāku strādāt nodaļā par māsu un izrādās, ka 90to beigās, pašai nezinot, tiku iekļauta Māsu reģistrā. Līdz ar to šodien ir iespēja nolikt eksāmenu un saņemt Māsu reģistru. Tas tā, ja nu kāds nezināja.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
23.03.2017 00:28
Man kautkur ir vēstule no VM, koledža nevar prasīt ārsta palīgam mācīties no jauna 3 gadus. Tur daudz ko viņiem vajag ieskaitīt, diezgan daudz, vismaz pusi (ja ir darba pieredze). Tas ko dara koledžas, ir juridiskais nihilisms. Jāraksta iesniegūmu pēc iestāšanas vai pirms, lai ieskaita stundas, pieņemt koledžā un izveidot individuālo apmācības plānu. Iesniegumu sūtīt ar ierakstīto vēstuli, tur pat vēstulē atbildi pieprasīt sūtīt rakstiski uz noteikto adresi. Ja atbildēs kautko padomju stilā (pasūtīs di..t), vai neatbildēs vispār, pēc kādiem diviem mēnešiem rakstīt sūdzības VM un IZM un protams Valsts kancelejai. Galvenais nevajag baidīties. Latvija vel ir ļoti tālu no civilizētās valsts, diemžēl. Padomju mežoņi uz katra stūra.Edited 2 time(s). Last edit at 23.03.2017 00:35 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
08.11.2019 12:14
Labdien,

Vai man kāds, lūdzu, varētu pateikt, kas tur īsti ir rakstīts?
Vīrietis- 30g.

https://failiem.lv/u/3979vyx4 (analīžu rezultāti*)

Ar cieņu,
Ai kā sāp.
Neuzskatu, ka māsa ir zemāk par ārsta palīgu. Visi palīgi, asistenti - tas īsti nav nopietni. Tas ir kā vnk palīgs. Bet māsa ir stabila profesija. Arī Skandināvijā, ja nemaldos, ir lielākas iespējas māsām, tās pašas receptes rakstīt, veidot savus kabinetus u.t.t., un tieši tamdēļ, nevar teikt, ka māsa ir zemāka. Absolūti nē. Nemaz neieslīgšu komentāros par specializētajām māsām. Teiksim, operāciju māsa. Bez tām ,pat ārsti netiek galā. Līdz ar to nerunāsim par ārsta palīgiem. Protams, lv situācija ir drausmīga, vēl joprojām, nekas izcili labs nav darbinieku daudzumā, tāpēc, viss varbūt pa lielam gulstās uz tiem ārstu palīgiem. Bet teikt, ka māsa ir zemāka...,nu nu...,tā teikt nevajag.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
14.05.2022 20:40
Labvakar!

Lūdzu, aizpildat doto aptauju, ja strādājat par medicīnas māsu vai ārsta palīgu.
Būšu ļoti pateicīga!

https://forms.gle/1ftYuA2HGm6YoxpT9
Nedaudz vēlāk..
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
09.06.2023 17:43
Hi all !
I have UK fullz dead , if u want to buy i have:

UK FULLZ RANDOM ---->>>>
4658652008699022|12/25|545|Name on Card : Mr. Lewis Crabtree |1 pengover close liskeard |Liskeard |Pl14 3nz|UK|phone number : 07463983223|date of birth : 01/04/1994|Mother's maiden name: Crabtree |account number : 33785939|sort code : 20-50-40|Full Name : L m crabtree

Uk Fullz with BANK i have ( Halifax, RBS, Santander, Natwest, HSBC, Bank of scotland, Barclays , Lloyds, First Direct, TSB, COOP, Metro, Nationwide, Yorkshire, UlsterBank, Clydesdale, Tesco, Monzo, Ireland, Issuing Bank, Revolut, Starling ) ----->>>>>

4751 2902 3460 8842|01|24|148|A a narma|33, 33 Beaumont Road||LE5 3HB|UK\phone number : 07413325093|date of birth : 07/05/1993|account number : 71240578|sort code: 60-15-48|mother maiden name : Khalifa |Full name: Asjad NARMA

Uk Fullz with mobile network providers ( VODAFONE , O2 , EE...) ----->>>>>

Username : dwf3658@me.com
Password : Enigmatic1958
--------------EE Billing-----------------------
Full Name : David Foster
Address 1 : 34 Adelaide Road
Address 2 : West Ealing
City : London
County : Select County
Post Code : W13 9EB
Phone Number : 07931712570
--------------EE Fullz-----------------------
Card Holder Name : D W FOSTER
Card Number : 4659 2300 7263 0170
Expiry Date : 08/23
CVV : 707
DOB(DD/MM/YYYY) : 03/06/1958
Account Number : 20371858
Sort Code : 20-17-18
MMN : McLennan
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 86.250.26.253
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=86.250.26.253 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
|----------------

Uk Fullz with PHONE PROVIDER ----->>>>>

Username : ruthieokane@googlemail.com
Password : Hockey50
--------------O2 Billing-----------------------
Full Name : Ruth O'Kane
Address 1 : 30 Ballymacashen Road
Address 2 : Killinchy
City : Newtownards
County : Down
Post Code : BT24 6SH
Phone Number : 07821923157
--------------O2 Fullz-----------------------
Card Holder Name : MRS R O'KANE
Card Number : 4751 1100 1381 5188
Expiry Date : 06 / 24
CVV : 134
DOB(DD/MM/YYYY) : 21/08/1961
Account Number : 56523084
Sort Code : 98-00-30
MMN : McCully
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 92.41.138.95
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=92.41.138.95 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A920F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.0 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
|----------- ((())) --------------|

Uk Fullz with AGE RANGE ----->>>>>
I have all DOB from 1930s-2000s

Uk Fullz with SORTCODE ----->>>>>
I have over 100k fullz so u can send any sortcode i will check for u

Uk Fullz with NIN ----->>>>>
Full name: Michael Enomah
Telephone: 07459192535
Date of birth: 14/03/1963
Email: mikeenomah@gmail.com
Address: 66 peninsula house o'Leary street , Warrington, Wa27sa
MMN: Agnes Ikhelua
Card BIN: 465902
Cardholder name: M.Enomah
Card number: 4659024519856021
Card exp: 02/23
Security code: 059
Account: 43479765
Sort Code: 20-91-48
NIN: Sy 48 86 55 d
DL: ENOMA603143M99MM
Submitted by: 83.137.6.226
Location: 83.137.6.226
UserAgent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
Browser:

Uk Fullz with SPECIFIC DOOR ----->>>>>
Almost all have house numbers including floors and apartments

Uk Fullz with VBV + MMN ----->>>>>
4757149145425726|03 / 20|429|ERIN PATTERSON|4 Carsons Dale|Newtownards|Northern Ireland|BT23 5GG|UK|07754740429| DOB 9-4-1998 |account number 9382450401 |short code 09-01-28 |MMN McCormick |VBV bubbles\par

Uk Fullz with CITY----->>>>>
I have over 100k fullz, SO i can filter anycity u want

Uk Fullz with NATIONAL INSURANCE ----->>>>>

+ ---------------DVLA----------------+
+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: shannon.lee96@hotmail.com
| First Name: Shannon
| Last Name: Lee
| Address: 393 Beaumont Leys Lane
| County: Leicestershire
| Postcode: LE4 2BG
| Date of Birth (dd/mm/yyyy): 26/12/1996
| Mobile/Telephone Number: 07833495581
| Driver License Number:
| National Insurance Number: Jw 44 64 72 a
| Account Number: 46691713
| Sort Code: 09-01-28
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: S m Lee
| Card Number: 4757147329496307
| Expiry Date: 05/21
| CVV: 865
+ ------------------------------------------+
+ Bank Information
+ ------------------------------------------+
| Santander Customer ID: S m lee
| Santander Passcode: harry2803
| Santander Password: harry2803
| Santander Memorable Word: Harrybirthday

Uk Fullz with Driver License ----->>>>>

+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: obrien50@gmx.co.uk
| First Name: Rose
| Last Name: O'brien
| Address: 15 Snowdon Drive, Fforestfach
| City: SWANSEA
| County: Swansea
| Postcode: SA5 5BD
| Date of Birth (yyyy/mm/dd): 23/07/1960
| Mobile/Telephone Number: 7480133262
| Driver License Number: OBRIE657230RA9VU
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: Rose O'brien
| Card Number: 4659352514485102
| Expiry Date: 04/23
| CVV: 632
| Account Number: 38732381
| Sort Code: 07-04-36
| MMN: Davies


Also if you request anything in FULLZ we still meet
ALL OF THEM ARE FRESH FULLZ DEAD AND NOT RESOLD.

Please contact me
ICQ 713086896
Telegram @selldeadfullz

#deadfullz
#fullzdead
#uk
#deadfullzuk
#fullzdeaduk
#selldeadfullz
#buydeadfullz
#ukdeadfullz
#ukfullzdead
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.07.2023 07:19
Hi all !
I have UK fullz dead , if u want to buy i have:

UK FULLZ RANDOM ---->>>>
4658652008699022|12/25|545|Name on Card : Mr. Lewis Crabtree |1 pengover close liskeard |Liskeard |Pl14 3nz|UK|phone number : 07463983223|date of birth : 01/04/1994|Mother's maiden name: Crabtree |account number : 33785939|sort code : 20-50-40|Full Name : L m crabtree

Uk Fullz with BANK i have ( Halifax, RBS, Santander, Natwest, HSBC, Bank of scotland, Barclays , Lloyds, First Direct, TSB, COOP, Metro, Nationwide, Yorkshire, UlsterBank, Clydesdale, Tesco, Monzo, Ireland, Issuing Bank, Revolut, Starling ) ----->>>>>

4751 2902 3460 8842|01|24|148|A a narma|33, 33 Beaumont Road||LE5 3HB|UK\phone number : 07413325093|date of birth : 07/05/1993|account number : 71240578|sort code: 60-15-48|mother maiden name : Khalifa |Full name: Asjad NARMA

Uk Fullz with mobile network providers ( VODAFONE , O2 , EE...) ----->>>>>

Username : dwf3658@me.com
Password : Enigmatic1958
--------------EE Billing-----------------------
Full Name : David Foster
Address 1 : 34 Adelaide Road
Address 2 : West Ealing
City : London
County : Select County
Post Code : W13 9EB
Phone Number : 07931712570
--------------EE Fullz-----------------------
Card Holder Name : D W FOSTER
Card Number : 4659 2300 7263 0170
Expiry Date : 08/23
CVV : 707
DOB(DD/MM/YYYY) : 03/06/1958
Account Number : 20371858
Sort Code : 20-17-18
MMN : McLennan
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 86.250.26.253
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=86.250.26.253 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
|----------------

Uk Fullz with PHONE PROVIDER ----->>>>>

Username : ruthieokane@googlemail.com
Password : Hockey50
--------------O2 Billing-----------------------
Full Name : Ruth O'Kane
Address 1 : 30 Ballymacashen Road
Address 2 : Killinchy
City : Newtownards
County : Down
Post Code : BT24 6SH
Phone Number : 07821923157
--------------O2 Fullz-----------------------
Card Holder Name : MRS R O'KANE
Card Number : 4751 1100 1381 5188
Expiry Date : 06 / 24
CVV : 134
DOB(DD/MM/YYYY) : 21/08/1961
Account Number : 56523084
Sort Code : 98-00-30
MMN : McCully
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 92.41.138.95
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=92.41.138.95 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A920F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.0 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
|----------- ((())) --------------|

Uk Fullz with AGE RANGE ----->>>>>
I have all DOB from 1930s-2000s

Uk Fullz with SORTCODE ----->>>>>
I have over 100k fullz so u can send any sortcode i will check for u

Uk Fullz with NIN ----->>>>>
Full name: Michael Enomah
Telephone: 07459192535
Date of birth: 14/03/1963
Email: mikeenomah@gmail.com
Address: 66 peninsula house o'Leary street , Warrington, Wa27sa
MMN: Agnes Ikhelua
Card BIN: 465902
Cardholder name: M.Enomah
Card number: 4659024519856021
Card exp: 02/23
Security code: 059
Account: 43479765
Sort Code: 20-91-48
NIN: Sy 48 86 55 d
DL: ENOMA603143M99MM
Submitted by: 83.137.6.226
Location: 83.137.6.226
UserAgent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
Browser:

Uk Fullz with SPECIFIC DOOR ----->>>>>
Almost all have house numbers including floors and apartments

Uk Fullz with VBV + MMN ----->>>>>
4757149145425726|03 / 20|429|ERIN PATTERSON|4 Carsons Dale|Newtownards|Northern Ireland|BT23 5GG|UK|07754740429| DOB 9-4-1998 |account number 9382450401 |short code 09-01-28 |MMN McCormick |VBV bubbles\par

Uk Fullz with CITY----->>>>>
I have over 100k fullz, SO i can filter anycity u want

Uk Fullz with NATIONAL INSURANCE ----->>>>>

+ ---------------DVLA----------------+
+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: shannon.lee96@hotmail.com
| First Name: Shannon
| Last Name: Lee
| Address: 393 Beaumont Leys Lane
| County: Leicestershire
| Postcode: LE4 2BG
| Date of Birth (dd/mm/yyyy): 26/12/1996
| Mobile/Telephone Number: 07833495581
| Driver License Number:
| National Insurance Number: Jw 44 64 72 a
| Account Number: 46691713
| Sort Code: 09-01-28
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: S m Lee
| Card Number: 4757147329496307
| Expiry Date: 05/21
| CVV: 865
+ ------------------------------------------+
+ Bank Information
+ ------------------------------------------+
| Santander Customer ID: S m lee
| Santander Passcode: harry2803
| Santander Password: harry2803
| Santander Memorable Word: Harrybirthday

Uk Fullz with Driver License ----->>>>>

+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: obrien50@gmx.co.uk
| First Name: Rose
| Last Name: O'brien
| Address: 15 Snowdon Drive, Fforestfach
| City: SWANSEA
| County: Swansea
| Postcode: SA5 5BD
| Date of Birth (yyyy/mm/dd): 23/07/1960
| Mobile/Telephone Number: 7480133262
| Driver License Number: OBRIE657230RA9VU
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: Rose O'brien
| Card Number: 4659352514485102
| Expiry Date: 04/23
| CVV: 632
| Account Number: 38732381
| Sort Code: 07-04-36
| MMN: Davies


Also if you request anything in FULLZ we still meet
ALL OF THEM ARE FRESH FULLZ DEAD AND NOT RESOLD.

Please contact me
ICQ 713086896
Telegram @selldeadfullz
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 25 pieskaita 5?
Ziņa: