Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā

Aizsāka Abi labi 

Mazdakteris1 Rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Biju uz tiesību kursiem Vācijā mūsu
> atgūtās brīvības rītausmā. Tur sapratu,ka
> vācieši dara visu,lai konstitūcijā rakstītais
> atbilstu reālai dzīvei.

Kāpēc Latvijā tā nav? Pat leišiem ir kautkāds progress. Tikuši pat filmās.
http://www.imdb.com/title/tt2275946/?ref_=nv_sr_1
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 11:23
ella21 - apsveicu!!!! Visu cieņu Vācijas ierēdņiem.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:21
Dāmas un kungi :-) ;-) Tiem kam sāp un kam vis ir līdz kaklam.

Ldzu Jums OFICIĀLS Veselības inspekcijas (Veselības ministrijas) paziņojums:
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/jaunumu-arhivs-2015/arstu-paligu-parkvalifikacija
Teksts zemāk.

Par ārstu palīgu pārkvalifikāciju

23.11.2015

Latvijas Republikas tiesībsargs Atzinumā pārbaudes lietā Nr. 2013-94-15G sniedz rekomendāciju „Veselības ministrijai informēt esošos ārstu palīgus par iespēju pārkvalificēties par medicīnas māsām, atbilstoši Direktīvā 2005/36/EK noteiktajām prasībām. Tiesībsargs norāda, ka minētais ir īstenojams esošo studiju programmu ietvaros, kas piedāvā iegūt māsas profesiju bez maksas.”

Atbilstoši iepriekš minētajam Veselības ministrija informē, ka saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14. pantā noteikto, personas tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā apliecina diploms par vidējo profesionālo izglītību vai diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, vai augstākās izglītības diploms par akreditētas māsas studiju programmas apguvi, kas atbilst medicīnas skolā vai medicīnas koledžā – pilna laika studiju trīs gadiem, un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā[1]. Tas nozīmē, ka ārsta palīgam (feldšerim), kurš vēlas iegūt tiesības veikt profesionālo darbību māsas (medicīnas māsas) profesijā, ir jāapgūst māsas izglītības programma un jāiegūst izglītības diploms par akreditētas māsas studiju programmas apguvi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kā arī Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” var tikt saīsināts studiju ilgums, atzīstot tos studiju kursus, kuri ir kopīgi abās profesijās. Līdz ar to Latvijas Republikā pastāv normatīvais regulējums personu iespējām iegūt otru profesionālo kvalifikāciju (tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā) piemērojot daļēju atbrīvojumu, proti, apgūstot tikai to studiju programmu daļu, kas attiecīgajā profesijā ietilpst profesijas standartā (piemēram, māsas profesijas standartā) un ir iztrūkstoša jau apgūtajā studiju programmā (piemēram, ārsta palīga). Atkārtoti nav jāapgūst jau apgūtie studiju kursi, kurus ņem vērā un ieskaita.

Personai ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju „Ārsta palīgs (feldšeris), kura vēlas iegūt otru kvalifikāciju māsa (medicīnas māsa), ir jāvēršas izglītības iestādē, kas realizē studiju programmu „Māszinības” ar iegūstamo kvalifikāciju „Māsa”.

Šīs programmas realizē:

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte;
Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža”;
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte;
Latvijas Universitātes aģentūra „Rīgas Medicīnas koledža”;
Latvijas Universitātes aģentūra „Paula Stradiņa medicīnas koledža”;
Daugavpils medicīnas koledža;
Rīgas 1. medicīnas koledža.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:38
dzēstEdited 1 time(s). Last edit at 25.08.2016 21:39 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:39
dzēstEdited 2 time(s). Last edit at 25.08.2016 21:39 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 21:40
Tā, informēju, ka cenšos glābt arī "Veco" Ārsta palīgu Kvalifikācijas līmeni. Jo "tiem" ministrijās kautkāda putra galvās izveidojās. "Līdzkoledžu" laikos dzemdētie Ārsta palīgi kļuvuši par līmeni neizglītotāki uz papra un pēc viņu logikas atrodās zem Militārajiem paramediķiem, zobārstniecības māsas līmenī. Paldies, ka ne sanitāra... Interesanti, k diagnozes likt un receptes rakstīt?

Vēstule
-------------------------------------------------------------------------
LR Izglītības ministram,
kopija Veselības ministrijai,

no Raimonda .......
p.k. .....,

E-Vēstule.

Saņemot atbildi no Veselības ministrijas (pielikumā), kura saistīta ar citu jautājumu, varu secināt, ka vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība, kuru ieguvu laikaposmā no 199x līdz xxxx gadam Rīgas 1. medicīnas skolā, tika pielīdzināta 3 kvalifikācijas līmenim. Izlasot, kas tas ir par līmeni, esmu izbrīnīts. Atgādināšu, no 1991 līdz 1999 gadam toreiz spēkā esošajā Izglītības likumā, tāda tipa izglītība skaitījās par koledža tipa izglītību (lūdzu nejaukt vidējo speciālo izglītību un vidējo speciālo paaugstinātā līmeņa izglītību). Nekur normatīvajos dokumentos un likumos neatradu neko, par to, ka vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība = 3 kvalifikācijas līmenis. Tikai pieņēmumi, ka tā varētu būt pielīdzināma vidējai profesionālai izglītībai. Īpaši dīvaini tas izskatās, ja konkrēto situāciju (caurumu likumdošanā) pielieto Ārsta palīga kvalifikācijai. Es arī nepiekrītu tam, ka vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība tiek pielīdzināta vidējai profesionālajai izglītībai, jo likumam nav atpakaļejoša spēka. Tas pats skar arī normatīvos aktus, Likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9.pants paredz: “Normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.” Tie ir jurisprudences pamati, pat es to zinu.

Vidējā speciālā paaugstinātā līmeņa izglītība arī ir Vidējā speciālā paaugstinātā līmeņa izglītība. Tā tas ir ierakstīts manā diplomā.

Pieprasu dot skaidrojumu, uz kura konkrēta likuma un pamatojoties uz kuru normatīvo aktu (lēmumu) vidējā speciālā PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītība tika degradēta līdz 3 kvalifikācijas līmenim. Lūdzu arī paskaidrot, kurš konkrēts ierēdnis (komisija) un kad pieņema tādu lēmumu.
Pie reizes, lūdzu Izglītības ministriju, labot situāciju un iekļaut vidējo speciālo PAAUGSTINĀTĀ līmeņa izglītību (ar atsaucēm) - 4 kvalifikācijas līmena (kvalifikāciju) grupā. Nepieciešamības gadījumā lūdzu labot normatīvos aktus.

Gribu vērst jūsu uzmanību sekojošiem faktiem:

1.) Logika.

Kvalif. līmenis 3: veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana
Kvalif. līmenis 4: veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu
http://www.niid.lv/PKL

"Ārstniecības likums. 45.pants. (1) Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura ieguvusi vidējo profesionālo izglītību vai pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, vai augstāko izglītību saskaņā ar akreditētu ārsta palīga studiju programmu.

(2) Ārsta palīgs profesionālās darbības ietvaros atbilstoši kompetencei veic profesionālu un individuālu slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu, kā arī sadarbībā ar ārstu nodrošina profilaktiskos pasākumus." www.likumi.lv

Skatoties Ārstniecības likumā, Ārsta palīgs veic (un veica) darbu, kurš ir ļoti atbildīgs un prasa augstu kvalifikācijas un zināšanu līmeni, profesionālu un individuālu slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu. Kādā veidā Ārsta palīgs nokļuva uz trešo kvalifikācijas līmeni!? Uz līmeni, kur atrodās medicīnas tehniķi - piemērām Zobārstniecības māsa (2 gadi izglītība) un Zobu tehniķis (2,5 gada izglītība), vai vel vairāk, kā tik slikti izglītots Ārsta palīgs var vadīt vesela Militārā paramediķa darbu, kuram ir 4 kvalifikācijas līmenis (un apmācību ilgums veseli 2 gadi) !? Kā Ārsta plīgs ar 3 līmeni, kurš "veic noteiktus izpildītāja pienākumus" , dos norādījumus specialista darbam (paramediķim), kurš "organizē un vada citu speciālistu darbu"? Atgādinu, ka 2001 gadā tika izdots ES Komisijas paziņojums par "Eiropas mūžizglītības vides izveidošana" Brisele, 21.11.01., paziņojuma devīze bīja “Ja plānojat programmu gadam, stādiet labību. Ja plānojat programmu desmitgadei, stādiet kokus. Ja plānojat programmu visam mūžam, māciet un izglītojiet cilvēkus.” Direktīvas, es pat neminēšu.

2.) Eksperti

Skatoties 1997 gada Akadēmiskās informācijas Centra "Pārskats par pēcvidusskolas (terciāro) profesionālo izglītību Latvijā", kuru sagatavoja pēc Eiropas Izglītības Fonda (ETF) un Eiropas Padomes Likumdošanas reformu programmas pieprasījuma, skaidri var lasīt:
http://www.aic.lv/ENIC/lat/lno/Terciara%20VET%20apskats.html

"4. Uzņemšanasnoteikumi un procedūra : Paaugstināta līmeņa arodizglītības iestādes. Lai iestātos pēcvidusskolas profesionālās izglītības studiju programmās, pretendentiem ir jābūt vispārējai vidējai izglītībai (12 gadi) vai pabeigtai arodvidusskolai (3-4 gadi pēc 9. klases). Iepriekšējā darba pieredze netiek prasīta. Pašlaik pastāv arī tādas studiju programmas, kas dod paaugstināta līmeņa arodizglītību, uzņemot audzēkņus ar 9- gadīgo pamatizglītību un apmācot tos 5 gadus, apmācības laikā sniedzot arī vispārējo vidējo izglītibu. Viens no profesionālās izglītības reformas uzdevumiem ir atdalīt starp vidējā līmeņa un pēcvidusskolas izglītības komponentus šajās programmās....
...Uzņemšanas noteikumi augstskolu T/PPI programmās, kā arī tajās vidējās profesionālās izglītības iestāžu programmās, kurās uzņemšanai nepieciešama vispārējā vidējā izglītība, galvenajos vilcienos neatšķiras no uzņemšanas noteikumiem augstskolu akadēmiskajās programmās... Citu alternatīvu ceļu uzņemšanai pēcvidusskolas profesionālās izglītības programmās nav. "

Tātad skaidri var redzēt ka AIC ekspertu viedoklis bīja, ka uzņemšanas noteikumi ārsta palīga studijām (uzņēma studijās tikai ar pabeigto vidējo izglītību), bīja tādi paši, kā augstskolu akadēmiskajām programmām un ļoti līdzīgi pašlaik esošiem (Koledžā, lai iegūtu augstāko prof. 1 līmeņa izglītību). Un var arī secināt, ka speciālo izglītību un speciālo paaugstinātā līmeņa izglītību ne tikai neatdalīja vienu no otras, bet vel vairāk visu sajauca un ielika to visu 3 kvalifikācijas līmenī, nosaucot to visu par vidējo profesionālo izglītību (nelikumīgi).

Eksperti 1997 gadā rakstja: " 6. "Izglītības dokumenti vai kvalifikācijas, to profesionālā un akadēmiskā vērtība. Pēcvidusskolas arodizglītība vidējās speciālās mācību iestādēs: Daļu no šīm programmām patreiz var aptuveni salīdzināt ar Francijas Baccalaureat professional+1 vai +2. Dažas no šīm programmām (piem. māsu skolas) ir jau tādā līmenī, ka tās var tikt salīdzinātas ar Holandes Hogenscholen vai Somijas Ammatikorkeakoulut."

Ziņojumā eksperti skaidri norādīja, ka toreiz "Māsu skolās" iegūtā izglītība bīja salīdzinama ar Somijas augstāko prof. izglītību (Ammattikorkeakoulu), citiem vārdiem, līmenis jav toreiz bīja tādā līmenī, ko pašlaik studenti iegūst Koledžās (augstākā prof. 1 līmeņa izglītība), jo Somijas Ammattikorkeakoulu līmenī studenti iegūst augstāko profesionālo izglītību. Atgādinu, ka Ārsta palīga kompetence ir plašāka par māsas, turklāt toreiz māsas kvalifikācijas iegūšanai bīja jāmācās 3 gadus, bet Ārsta palīgi mācījās 3,5 gadus (pašlaik koledžās tikai 3 gadus).
Eksperti toreiz arī skaidri norādīja par likumdošanas problēmu: "Pēc "augstskolu koledžu" programmām piešķirto diplomu statuss līdz Profesionālās izglītības likuma pieņemšanai joprojām ir neskaidrs.. Tā kā diploms par "augstāko izglītību" līdz šim laikam varēja tikt piešķirts, ja mācību ilgums nebija mazāks kā 4 gadi, bet šīs programmas ir būtiski īsākas (un patreizējā likumdošanā nav rietumvalstu asociēajtiem grādiem vai īsā cikla augstākās izglītības diplomiem līdzvērtīga jēdziena par -), tādēļ formāli šo diplomu juridiskais statuss pašlaik var būt tikai "diploms par vidējo speciālo izglītību"."

Eksperti arī tieiši norādījuši ka, speciālā paaugstinātā līmeņa izglītība ir koledžu tipa izglītība, (to paredzēja arī toreiz spēkā esošs Iglītības likums!) : "Pēc jaunā izglītības likuma ieviešanas 1991. gadā, šis izglītības veids tika nosaukts - "paaugstināta līmeņa vidējā arodizglītība". Tika radītas koledžu tipa arodizglītības iestādes ar 5-gadīgu mācību programmu 9-gadīgās pamatizglītības ieguvējiem, vai 2-3 gadīgas programmas audzēkņiem ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. "

Ziņojums http://www.aic.lv/ENIC/lat/lno/Terciara%20VET%20apskats.html

3.) Secinājums

Gribu Jums atgādināt, ka 90 gadu beigos, vadoties pēc Profesiju klasifikatora (Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 246), Ārsta palīgi bija iekļauti grupā "VECĀKIE SPECIĀLISTI", kā sanāca, ka pašreiz to kvalifikcijas lmeni iekļāva 3 kvalifikācijas grupā, kura "veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana". http://likumi.lv//ta/id/13950?&search=on Kā tā var uz papīra degradēt iegūtās izglītbas līmeni? Pie tam ja pašlaik Ārsta palīgi mācās 3 gadus, mūsu 3.5 gadu vietā (pašlaik ja toreiz pēcvidusskolas izglītība un apmācību standarti un veicamie darbi ir vieni un tie paši). Tātad var secināt, ka Ministru kabineta ir izveidojusies baigi lielā muļķība, kuru būtu labi pielabot ;-)

Ar cieņu Raimonds ....Edited 2 time(s). Last edit at 25.08.2016 22:06 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
25.08.2016 22:00
Ku! Ieliec manu ziņojumu 25.08.2016 21:21 pašā, pašā tēmas sākumā! Tā ir daļējā uzvara. Lai cilvēki zin, lai nelasa šeit vissu to 11 lpp palagu.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.02.2017 12:04
Ņu tā, kā ziniet es izcīnīju sev to Somijas māsas reģistrāciju, tagad lepni paziņoju, ka izcīnīju arī tā saucamā vecākā paramediķa statusu (oficiāli valsts līmenī), citiem vārdiem ALS Paramedic līmeni, kam arī atbilst Latvijas Ārsta palīgs (ISCO starptautiskā klasifikācija).
Varu pašlaik darīt visu to pašu, ko dara Latvijas NMP Ārsta palīgs.

Secinājums, pielīdzināt Ārsta palīga diplomu var, tikai tas prasīs daudz laika un cīņu ar birokrātiem. Protams, tā kā es izdarīju caurumu Somijas birokrātijas sienā, citiem būs vieglāk. Naudu vajadzēs arī, aptuveni 1000 euro apmērā.

Situāciju var atrisināt juridiski pareizi, ja Latvija Ārsta palīgiem dotu Paramedic statusu jo pašlaik to statusu iedeva Militārajam paramediķim. Ja europa.eu kvalifikācijas atzīšanas tabulās Ārsta palīgiem dotu ALS Paramedic, bet Militārajam paramediķim BLS Paramedic statusu, problēmu nebūtu. Tas arī atbilstu starptautiskiem dokumentiem (ISCO) un arī Latvijas profesiju klasifikātoram. Izeja situācijai ir, vienīgais neviens ar to negrib nodarboties Latvijā. Arī vārds Paramedic Latvijā tiek uztvērts nepareizi. Joprojām labi nostrādā Padomju Krievijas propaganda.

Ar cieņuEdited 4 time(s). Last edit at 26.02.2017 13:42 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.02.2017 17:49
Duiemžēl, Latvijā Militāriem paramediķiem ir daudz šaurāka apmācību programma, kā Ārsta palīgam.Tā,kā tas neiet kopā ar Es un starptautiskajiem standartiem. Viņi drīkst sniegt tikai pirmo medicīnisko palīdzību. Tas ir, stabilizēt stāvokli pirms Ārsta palīga un ārsta ierašanās.
Vai evakuācijas uz augstākas klases ( bataljona līmeņa) šķirošanas punktu. Cik es saprotu.
Mūsu izglītības un Veselības ministrijas ierēdņus interesē tikai savas algas un prēmijas. Nekas vairāk.
Uzvara, bet ne visiem. Realitātē pārkvalifikācijas iespēja attiecas tikai uz tiem, kam izglītība iegūta pēc 2005. gada. Tā ka ja es ar savu deviņdesmito gadu feldšeru diplomu gribu tapt par māsu, man jāmācās NO JAUNA pilni 3 gadi. To man teica 4. koledžās, tā ka nav pamata apšaubīt.
Secinājums, ārsta palīgi no Latvijas bez medicīnas māsas reģistrācijas Latvijā, ar 99% varbūtību, Eiropā nedabūs/nepielidzinās neko, pat ilgi cīnoties. Dabūt medicīnas māsas reģistrāciju, kur nu vel diplomu, Latvijā ārsta palīgam pašlaik ir praktiski nereāli, teorētiski var, bet praktiski -------Ar šo gan man paveicās. Uzreiz pēc medskolas sāku strādāt nodaļā par māsu un izrādās, ka 90to beigās, pašai nezinot, tiku iekļauta Māsu reģistrā. Līdz ar to šodien ir iespēja nolikt eksāmenu un saņemt Māsu reģistru. Tas tā, ja nu kāds nezināja.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
23.03.2017 00:28
Man kautkur ir vēstule no VM, koledža nevar prasīt ārsta palīgam mācīties no jauna 3 gadus. Tur daudz ko viņiem vajag ieskaitīt, diezgan daudz, vismaz pusi (ja ir darba pieredze). Tas ko dara koledžas, ir juridiskais nihilisms. Jāraksta iesniegūmu pēc iestāšanas vai pirms, lai ieskaita stundas, pieņemt koledžā un izveidot individuālo apmācības plānu. Iesniegumu sūtīt ar ierakstīto vēstuli, tur pat vēstulē atbildi pieprasīt sūtīt rakstiski uz noteikto adresi. Ja atbildēs kautko padomju stilā (pasūtīs di..t), vai neatbildēs vispār, pēc kādiem diviem mēnešiem rakstīt sūdzības VM un IZM un protams Valsts kancelejai. Galvenais nevajag baidīties. Latvija vel ir ļoti tālu no civilizētās valsts, diemžēl. Padomju mežoņi uz katra stūra.Edited 2 time(s). Last edit at 23.03.2017 00:35 by Dr.asist. Raimonds.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
08.11.2019 12:14
Labdien,

Vai man kāds, lūdzu, varētu pateikt, kas tur īsti ir rakstīts?
Vīrietis- 30g.

https://failiem.lv/u/3979vyx4 (analīžu rezultāti*)

Ar cieņu,
Ai kā sāp.
Neuzskatu, ka māsa ir zemāk par ārsta palīgu. Visi palīgi, asistenti - tas īsti nav nopietni. Tas ir kā vnk palīgs. Bet māsa ir stabila profesija. Arī Skandināvijā, ja nemaldos, ir lielākas iespējas māsām, tās pašas receptes rakstīt, veidot savus kabinetus u.t.t., un tieši tamdēļ, nevar teikt, ka māsa ir zemāka. Absolūti nē. Nemaz neieslīgšu komentāros par specializētajām māsām. Teiksim, operāciju māsa. Bez tām ,pat ārsti netiek galā. Līdz ar to nerunāsim par ārsta palīgiem. Protams, lv situācija ir drausmīga, vēl joprojām, nekas izcili labs nav darbinieku daudzumā, tāpēc, viss varbūt pa lielam gulstās uz tiem ārstu palīgiem. Bet teikt, ka māsa ir zemāka...,nu nu...,tā teikt nevajag.
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
14.05.2022 20:40
Labvakar!

Lūdzu, aizpildat doto aptauju, ja strādājat par medicīnas māsu vai ārsta palīgu.
Būšu ļoti pateicīga!

https://forms.gle/1ftYuA2HGm6YoxpT9
Nedaudz vēlāk..
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
09.06.2023 17:43
Hi all !
I have UK fullz dead , if u want to buy i have:

UK FULLZ RANDOM ---->>>>
4658652008699022|12/25|545|Name on Card : Mr. Lewis Crabtree |1 pengover close liskeard |Liskeard |Pl14 3nz|UK|phone number : 07463983223|date of birth : 01/04/1994|Mother's maiden name: Crabtree |account number : 33785939|sort code : 20-50-40|Full Name : L m crabtree

Uk Fullz with BANK i have ( Halifax, RBS, Santander, Natwest, HSBC, Bank of scotland, Barclays , Lloyds, First Direct, TSB, COOP, Metro, Nationwide, Yorkshire, UlsterBank, Clydesdale, Tesco, Monzo, Ireland, Issuing Bank, Revolut, Starling ) ----->>>>>

4751 2902 3460 8842|01|24|148|A a narma|33, 33 Beaumont Road||LE5 3HB|UK\phone number : 07413325093|date of birth : 07/05/1993|account number : 71240578|sort code: 60-15-48|mother maiden name : Khalifa |Full name: Asjad NARMA

Uk Fullz with mobile network providers ( VODAFONE , O2 , EE...) ----->>>>>

Username : dwf3658@me.com
Password : Enigmatic1958
--------------EE Billing-----------------------
Full Name : David Foster
Address 1 : 34 Adelaide Road
Address 2 : West Ealing
City : London
County : Select County
Post Code : W13 9EB
Phone Number : 07931712570
--------------EE Fullz-----------------------
Card Holder Name : D W FOSTER
Card Number : 4659 2300 7263 0170
Expiry Date : 08/23
CVV : 707
DOB(DD/MM/YYYY) : 03/06/1958
Account Number : 20371858
Sort Code : 20-17-18
MMN : McLennan
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 86.250.26.253
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=86.250.26.253 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
|----------------

Uk Fullz with PHONE PROVIDER ----->>>>>

Username : ruthieokane@googlemail.com
Password : Hockey50
--------------O2 Billing-----------------------
Full Name : Ruth O'Kane
Address 1 : 30 Ballymacashen Road
Address 2 : Killinchy
City : Newtownards
County : Down
Post Code : BT24 6SH
Phone Number : 07821923157
--------------O2 Fullz-----------------------
Card Holder Name : MRS R O'KANE
Card Number : 4751 1100 1381 5188
Expiry Date : 06 / 24
CVV : 134
DOB(DD/MM/YYYY) : 21/08/1961
Account Number : 56523084
Sort Code : 98-00-30
MMN : McCully
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 92.41.138.95
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=92.41.138.95 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A920F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.0 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
|----------- ((())) --------------|

Uk Fullz with AGE RANGE ----->>>>>
I have all DOB from 1930s-2000s

Uk Fullz with SORTCODE ----->>>>>
I have over 100k fullz so u can send any sortcode i will check for u

Uk Fullz with NIN ----->>>>>
Full name: Michael Enomah
Telephone: 07459192535
Date of birth: 14/03/1963
Email: mikeenomah@gmail.com
Address: 66 peninsula house o'Leary street , Warrington, Wa27sa
MMN: Agnes Ikhelua
Card BIN: 465902
Cardholder name: M.Enomah
Card number: 4659024519856021
Card exp: 02/23
Security code: 059
Account: 43479765
Sort Code: 20-91-48
NIN: Sy 48 86 55 d
DL: ENOMA603143M99MM
Submitted by: 83.137.6.226
Location: 83.137.6.226
UserAgent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
Browser:

Uk Fullz with SPECIFIC DOOR ----->>>>>
Almost all have house numbers including floors and apartments

Uk Fullz with VBV + MMN ----->>>>>
4757149145425726|03 / 20|429|ERIN PATTERSON|4 Carsons Dale|Newtownards|Northern Ireland|BT23 5GG|UK|07754740429| DOB 9-4-1998 |account number 9382450401 |short code 09-01-28 |MMN McCormick |VBV bubbles\par

Uk Fullz with CITY----->>>>>
I have over 100k fullz, SO i can filter anycity u want

Uk Fullz with NATIONAL INSURANCE ----->>>>>

+ ---------------DVLA----------------+
+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: shannon.lee96@hotmail.com
| First Name: Shannon
| Last Name: Lee
| Address: 393 Beaumont Leys Lane
| County: Leicestershire
| Postcode: LE4 2BG
| Date of Birth (dd/mm/yyyy): 26/12/1996
| Mobile/Telephone Number: 07833495581
| Driver License Number:
| National Insurance Number: Jw 44 64 72 a
| Account Number: 46691713
| Sort Code: 09-01-28
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: S m Lee
| Card Number: 4757147329496307
| Expiry Date: 05/21
| CVV: 865
+ ------------------------------------------+
+ Bank Information
+ ------------------------------------------+
| Santander Customer ID: S m lee
| Santander Passcode: harry2803
| Santander Password: harry2803
| Santander Memorable Word: Harrybirthday

Uk Fullz with Driver License ----->>>>>

+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: obrien50@gmx.co.uk
| First Name: Rose
| Last Name: O'brien
| Address: 15 Snowdon Drive, Fforestfach
| City: SWANSEA
| County: Swansea
| Postcode: SA5 5BD
| Date of Birth (yyyy/mm/dd): 23/07/1960
| Mobile/Telephone Number: 7480133262
| Driver License Number: OBRIE657230RA9VU
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: Rose O'brien
| Card Number: 4659352514485102
| Expiry Date: 04/23
| CVV: 632
| Account Number: 38732381
| Sort Code: 07-04-36
| MMN: Davies


Also if you request anything in FULLZ we still meet
ALL OF THEM ARE FRESH FULLZ DEAD AND NOT RESOLD.

Please contact me
ICQ 713086896
Telegram @selldeadfullz

#deadfullz
#fullzdead
#uk
#deadfullzuk
#fullzdeaduk
#selldeadfullz
#buydeadfullz
#ukdeadfullz
#ukfullzdead
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.07.2023 07:19
Hi all !
I have UK fullz dead , if u want to buy i have:

UK FULLZ RANDOM ---->>>>
4658652008699022|12/25|545|Name on Card : Mr. Lewis Crabtree |1 pengover close liskeard |Liskeard |Pl14 3nz|UK|phone number : 07463983223|date of birth : 01/04/1994|Mother's maiden name: Crabtree |account number : 33785939|sort code : 20-50-40|Full Name : L m crabtree

Uk Fullz with BANK i have ( Halifax, RBS, Santander, Natwest, HSBC, Bank of scotland, Barclays , Lloyds, First Direct, TSB, COOP, Metro, Nationwide, Yorkshire, UlsterBank, Clydesdale, Tesco, Monzo, Ireland, Issuing Bank, Revolut, Starling ) ----->>>>>

4751 2902 3460 8842|01|24|148|A a narma|33, 33 Beaumont Road||LE5 3HB|UK\phone number : 07413325093|date of birth : 07/05/1993|account number : 71240578|sort code: 60-15-48|mother maiden name : Khalifa |Full name: Asjad NARMA

Uk Fullz with mobile network providers ( VODAFONE , O2 , EE...) ----->>>>>

Username : dwf3658@me.com
Password : Enigmatic1958
--------------EE Billing-----------------------
Full Name : David Foster
Address 1 : 34 Adelaide Road
Address 2 : West Ealing
City : London
County : Select County
Post Code : W13 9EB
Phone Number : 07931712570
--------------EE Fullz-----------------------
Card Holder Name : D W FOSTER
Card Number : 4659 2300 7263 0170
Expiry Date : 08/23
CVV : 707
DOB(DD/MM/YYYY) : 03/06/1958
Account Number : 20371858
Sort Code : 20-17-18
MMN : McLennan
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 86.250.26.253
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=86.250.26.253 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
|----------------

Uk Fullz with PHONE PROVIDER ----->>>>>

Username : ruthieokane@googlemail.com
Password : Hockey50
--------------O2 Billing-----------------------
Full Name : Ruth O'Kane
Address 1 : 30 Ballymacashen Road
Address 2 : Killinchy
City : Newtownards
County : Down
Post Code : BT24 6SH
Phone Number : 07821923157
--------------O2 Fullz-----------------------
Card Holder Name : MRS R O'KANE
Card Number : 4751 1100 1381 5188
Expiry Date : 06 / 24
CVV : 134
DOB(DD/MM/YYYY) : 21/08/1961
Account Number : 56523084
Sort Code : 98-00-30
MMN : McCully
|--------------- I N F O | I P -------------------|
|Client IP : 92.41.138.95
|--- http://www.geoiptool.com/?IP=92.41.138.95 ----
User Agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A920F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.0 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
|----------- ((())) --------------|

Uk Fullz with AGE RANGE ----->>>>>
I have all DOB from 1930s-2000s

Uk Fullz with SORTCODE ----->>>>>
I have over 100k fullz so u can send any sortcode i will check for u

Uk Fullz with NIN ----->>>>>
Full name: Michael Enomah
Telephone: 07459192535
Date of birth: 14/03/1963
Email: mikeenomah@gmail.com
Address: 66 peninsula house o'Leary street , Warrington, Wa27sa
MMN: Agnes Ikhelua
Card BIN: 465902
Cardholder name: M.Enomah
Card number: 4659024519856021
Card exp: 02/23
Security code: 059
Account: 43479765
Sort Code: 20-91-48
NIN: Sy 48 86 55 d
DL: ENOMA603143M99MM
Submitted by: 83.137.6.226
Location: 83.137.6.226
UserAgent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
Browser:

Uk Fullz with SPECIFIC DOOR ----->>>>>
Almost all have house numbers including floors and apartments

Uk Fullz with VBV + MMN ----->>>>>
4757149145425726|03 / 20|429|ERIN PATTERSON|4 Carsons Dale|Newtownards|Northern Ireland|BT23 5GG|UK|07754740429| DOB 9-4-1998 |account number 9382450401 |short code 09-01-28 |MMN McCormick |VBV bubbles\par

Uk Fullz with CITY----->>>>>
I have over 100k fullz, SO i can filter anycity u want

Uk Fullz with NATIONAL INSURANCE ----->>>>>

+ ---------------DVLA----------------+
+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: shannon.lee96@hotmail.com
| First Name: Shannon
| Last Name: Lee
| Address: 393 Beaumont Leys Lane
| County: Leicestershire
| Postcode: LE4 2BG
| Date of Birth (dd/mm/yyyy): 26/12/1996
| Mobile/Telephone Number: 07833495581
| Driver License Number:
| National Insurance Number: Jw 44 64 72 a
| Account Number: 46691713
| Sort Code: 09-01-28
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: S m Lee
| Card Number: 4757147329496307
| Expiry Date: 05/21
| CVV: 865
+ ------------------------------------------+
+ Bank Information
+ ------------------------------------------+
| Santander Customer ID: S m lee
| Santander Passcode: harry2803
| Santander Password: harry2803
| Santander Memorable Word: Harrybirthday

Uk Fullz with Driver License ----->>>>>

+ Personal Information
+ ------------------------------------------+
| Email Address: obrien50@gmx.co.uk
| First Name: Rose
| Last Name: O'brien
| Address: 15 Snowdon Drive, Fforestfach
| City: SWANSEA
| County: Swansea
| Postcode: SA5 5BD
| Date of Birth (yyyy/mm/dd): 23/07/1960
| Mobile/Telephone Number: 7480133262
| Driver License Number: OBRIE657230RA9VU
+ ------------------------------------------+
+ Card Information
+ ------------------------------------------+
| Cardholder Name: Rose O'brien
| Card Number: 4659352514485102
| Expiry Date: 04/23
| CVV: 632
| Account Number: 38732381
| Sort Code: 07-04-36
| MMN: Davies


Also if you request anything in FULLZ we still meet
ALL OF THEM ARE FRESH FULLZ DEAD AND NOT RESOLD.

Please contact me
ICQ 713086896
Telegram @selldeadfullz
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
26.02.2024 09:45
Buy Real and fake passport, Buy drivers license, WHATSAPP : +1(725) 867-9567 Buy fake USD, Buy fake Canadian dollars (CAD) Buy fake Chinese yuan, buy fake usd online ( https://counterfeitdocsforsale.com/ )Buy 100% undetected counterfeit money WHATSAPP : +1(725) 867-9567 Fake Dollar Bills for sale
Kaufen Sie echte und gefälschte Reisepässe, comprar licencia de conducir de estados unidos, Kaufen Sie gefälschte Euro


Buy Fake Canadian Dollars
Buy Quality Fake Canadian Dollar
Buy counterfeit Canadian dollars online
Buy Fake Canadian Dollars
Buy Top Grade Counterfeit Money Online, Euros, Dollars, GBP

CONTACT US:
WHATSAPP: +1(725) 867-9567
WHATSAPP : +1(318) 406-1272
Signal : +1(725) 867-9567


BUY COUNTERFEIT MONEY Online
fake Banknotes available for sale
+1(725) 867-9567 Buy Fake Canadian banknotes online
Buy Grade A Fake Canadian Dollars h
Fake Canadian Dollars For Sale
Buy Undetected Canadian Dollars
Buy Fake CAD-Canadian Banknotes
buy-fake-canadian-dollars
buy-fake-canadian-dollars
buy-fake-canadian-dollars
buy-fake-canadian-dollars-cad
buy-fake-canadian-dollars-cad

Where Can I Buy Counterfeit Money
Order Counterfeit US Dollars Online
Buy fake USA Dollar
Buy Undetectable Counterfeit Money Online
buy fake 100 dollar bills
buy fake 100 dollar bill amazon
buy fake 100 dollar bills that look real
buy prop money near me
HOW TO BUY COUNTERFEIT MONEY ONLINE
Counterfeit USD For Sale Online


Buy fake Euros online WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Buy counterfeit yen online WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Buy Fake Japanese yen buy fake money online
Buy fake money online, buy fake yen bills online,
acheter de la fausse monnaie canadienne en ligne +1(725) 867-9567
#Buyfakecanadiandollars# #Buycounterfeitmoney,#BuyfakeUSD,#Buyfakeyen #BuyfakeAustraliandollar WHATSAPP : +1(318) 406-1272
#Buyfakecounterfeitbills #buyfakeeurobills, #buyfakechinesyuan
#Buyfakecanadiandollars# #Buycounterfeitmoney#,#BuyfakeUSD#, #BuyfakeAustraliandollar +1(725) 867-9567
#Buyfakecounterfeitbills# #buyfakeeurobills#, #buyfakechinesyuan# WHATSAPP : +1(725) 867-9567 BUY FAKE AUSTRALIAN DOLLARS WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Buy fake usd online buy-fake-usd-online fake usd Notes for sale WHATSAPP : +1(725) 867-9567 Buy Fake Australian Dollars WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Buy fake usd online buy-fake-usd-online
fake usd Notes for sale WHATSAPP : +1(725) 867-9567 ,buy-fake-usd/
Buy Fake Australian Dollars WHATSAPP : +1(725) 867-9567 buy-fake-usd/
Buy Counterfeit 100 USD online WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Buy Australian Dollar online buy-fake-australian-dollars
buy fake Australian Dollar online buy-fake-australian-dollars
Buy Chinese Yuan Renminbi Online buy-fake-chinese-yuan
Buy Fake Chinese Yuan buy-fake-chinese-yuan
Buy Fake Chinese Yuan online buy-fake-chinese-yuan
Order Chinese Yuan Renminbi Online
Buy Chinese Yuan Renminbi Online
Buy fake Euro Bills, 100-euro-counterfeit-bills-for-sale

Buy Top Grade Counterfeit Money Online, Euros, Dollars, GBP 100-euro-counterfeit-bills-for-sale
Buy counterfeit euro bills ,100-euro-counterfeit-bills-for-sale
Buy Fake Euros Online ,buy-fake-euros-online
Buy Fake Euro Banknotes
Buy Fake Euro Notes
Buy Fake Canadian Dollars
Buy Fake Canadian Dollar Online
Buy Grade A Fake Canadian Dollars in 2024
Buy counterfeit Canadian dollars online
Buy Counterfeit 20 Canadian Dollar bills
Where to buy fake Canadian 50 dollar bills
Fake Canadian Dollars for Sale
Buy Canadian Dollar Online
Buy Counterfeit Canadian Money
BUY PROP BANKNOTES £, $
Buy Quality Fake Canadian Dollar
Buy passort online
Buy Passports Online

Buy fake money online PATHLESS VIRGIN BANKNOTES AVAILABLE IN US DOLLARS, EUROS, CANADIAN DOLLARS, MALAYSIAN RINGGIT, SAUDI ARABIAN RIYAL, CHINESE YUAN RENMINBI, EMIRATE DIRHAM , SOUTH AFRICAN RAND, AUSTRALIAN DOLLARS ,GREAT BRITISH POUNDS ETC Buy Fake Dollars Online, Buy Fake Euros Online, Buy fake Canadian Dollars, Buy fake British Pounds, Buy fake Australian dollars Online, Buy fake Australian bank notes, Fake Australian dollars for sale, Buy fake Malaysian Rinnit Onlineh, buy fake chinese yuan renminbi online

CONTACT US:
WHATSAPP: +1(725) 867-9567
WHATSAPP : +1(318) 406-1272
Signal : +1(725) 867-9567

Buy Registered documents online
Buy passport online
Buy USA passport online
Where to buy passport online
Buy passport near me
Buy drivers license
Buy USA drivers license
Buy German drivers license
Buy IETLS Certificate
Buy IELTS & Diplomas online


CONTACT US:
WHATSAPP : +1(318) 406-1272
Signal : +1(725) 867-9567
Buy fake Canadian dollars buy-fake-canadian-dollars-cad/ ) WHATSAPP
: +1(725) 867-9567
Buy Fake Canadian banknotes WHATSAPP : +1(725) 867-9567
purchase Canadian dollars online WHATSAPP : +1(725) 867-9567
where to buy Canadian dollars WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Canadian Notes for sale WHATSAPP : +1(725) 867-9567
How to buy Canadian dollars WHATSAPP : +1(725) 867-9567
How to become rich in Canada WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Canadian Dollar Counterfeit banknotes for sale WHATSAPP : +1(725) 867-9567
We produce perfect counterfeit banknotes you cant differentiate with
the real money to the touch and to the eyes. We assigned different serial numbers to our counterfeit banknotes. You will be amazed that
our bank notes will bypass counterfeit iodine pens and detector
counterfeit machines.

CONTACT US:
WHATSAPP: +1(725) 867-9567
WHATSAPP : +1(318) 406-1272
Signal : +1(725) 867-9567

Buy Passports Online h
Buy fake Canadian dollars WHATSAPP +1(725) 867-9567
Buy Fake Canadian banknotes WHATSAPP : +1(725) 867-9567
purchase Canadian dollars online WHATSAPP : +1(725) 867-9567
where to buy Canadian dollars WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Canadian Notes for sale WHATSAPP : +1(725) 867-9567
How to buy Canadian dollars WHATSAPP : +1(725) 867-9567
How to become rich in Canada WHATSAPP : +1(725) 867-9567
Canadian Dollar Counterfeit banknotes for sale WHATSAPP : +1(725) 867-9567
We produce perfect counterfeit banknotes you cant differentiate with the real money to the touch and to the eyes. We assigned different
serial numbers to our counterfeit banknotes. You will be amazed that
our bank notes will bypass counterfeit iodine pens and detector
counterfeit machines.

#Canada , #USA #Germany #Italy #UK #Australia #Malaysia #Crotia #Japan #China

CONTACT US:
WHATSAPP: +1(725) 867-9567
WHATSAPP : +1(318) 406-1272
Signal : +1(725) 867-9567


buy fake visa online
buy real passport online
fake passport for sale
buy fake passport online
get drivers license online
buy fake driving license online
buy driving license online
buy IELTS certificate without exam
get IELTS certificate without test
Registered IELTS Certificate for Sale
Buy TOEFL certificate online
Buy Registered TOEFL certificate
Buy TOEFL Certificate without exam
buy counterfeit money online
buy ssd chemical solution
ssd black money solution
Buy IELTS certificate without exam, buy-genuine-ielts-certificate-online
Buy IELTS certificate online ,buy-genuine-ielts-certificate-online
IELTS Certificate for sale ,buy-genuine-ielts-certificate-online
Buy Original IELTS certificate without exam
Buy Registered IELTS certificate Online
Buy Genuine IELTS Certificate Without Exam
Buy verified IELTS certificate online without exam

How much does it cost to buy a U.S. passport
Can you buy a passport
Can you order a U.S. passport online


CONTACT US:
WHATSAPP: +1(725) 867-9567
WHATSAPP : +1(318) 406-1272
Signal : +1(725) 867-9567
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
08.03.2024 09:43
Bestellen Sie per E-Mail:... stefankarlsson762@gmail.com

Schmerzmittel, Schlaftabletten, Produkte zur Gewichtsreduktion und viele weitere Generika. Wir haben mehr als 200 Arten von Produkten, Marken und Generika

Kontaktieren Sie unsere E-Mail-Adresse unten, um Bestellungen zu erhalten

E-Mail:.... stefankarlsson762@gmail.com

website: https://glanzapotheke.com

Genießen Sie diese wenigen Optionen
– Wir liefern innerhalb des Landes (weltweit)
– Verfolgen Sie die DHL- und FedEx-Nummer für Ihr Paket
– sichere und garantierte Lieferung an alle Adressen
– Sichern Sie sich bis zu 25 % Rabatt
Kontaktieren Sie unsere E-Mail-Adresse unten, um Bestellungen zu erhalten
Bestellen Sie ADS/ADHS-Tabletten
Schmerzmittel bestellen,
Schlaftabletten bestellen,
Antidepressiva bestellen,
Kaufen Sie Tabletten gegen starke Schmerzen,
Verkauf von Medikamenten gegen chronische Schmerzen
Kaufen Sie Viagra 100/200 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Klonopin 2 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Mandrax (Quaalude) 300 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Adderall 30 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie das Medikament Subutex 8 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Xanax 2 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie Codein 30 mg und 60 mg, Medizin
Kaufen Sie Enrofloxacin ohne Rezept
Kaufen Sie Dilaudid 8 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie OxyNorm 20 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Phentermine 37,5 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Hydrocodon 10/325 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie Rivotril 2 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie Methadon 40 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Morphin 60 mg und 100 mg Medikamente ohne Rezept
Kaufen Sie Stilnox 10 mg ohne Rezept
Kaufen Sie das Medikament Sublinox 10 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Soma 500 mg ohne Rezept
Kaufen Sie OxyContin 80 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Percocet 10 mg ohne Rezept
Bestellen Sie Ritalin 10 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Penicillin ohne Rezept
Kaufen Sie Vyvanse 70 mg ohne Rezept
Bestellen Sie Tramadol 200 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Alprazolam 2 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Suboxone 8 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Tilidin 50 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Vicodin 7,5 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Oxycodon 30 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Surmontil 25/100 mg Arzneimittel ohne Rezept
Kaufen Sie Promethazin ohne Rezept
Kaufen Sie Nitrazepam 10 mg ohne Rezept
Kaufen Sie g Ativan 2 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Concerta 54 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Diazepam 10 mg ohne Rezept
Valium 10 mg rezeptfrei bestellen
Kaufen Sie Dolcontin 10/100 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie Elvanse 70 mg Tabletten ohne Rezept
Kaufen Sie Sobril 25 mg ohne Rezept
Kaufen Sie Fentanylpflaster 75/100 µg ohne Rezept
Imovane 7,5 mg ohne Rezept bestellen

Kontaktieren Sie unsere E-Mail-Adresse unten, um Bestellungen zu erhalten

E-Mail: stefankarlsson762@gmail.com

https://glanzapotheke.com
Gay Love spells Connecticut +27710188399, Fertility Spells Maine, How to get back your lost Love Spells Caster Revenge magic, Death Spell Florida, Divorce Spell Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado attraction love spells.

Love spells to bring lost love, Love spells to bring lost love back, Love spells to bring lost love back in Aarhus, Love spells to bring lost love back in Abbotsford, Love spells to bring lost love back in Aberdeen, Love spells to bring lost love back in Abidjan, Love spells to bring lost love back in Abilene, Love spells to bring lost love back in Abudhabi, Love spells to bring lost love back in Acapulco, Love spells to bring lost love back in Adelaide, Love spells to bring lost love back in Ajman, Love spells to bring lost love back in Akron/Canton, Love spells to bring lost love back in Al Ain, Love spells to bring lost love back in Albany, Love spells to bring lost love back in Albuquerque, Love spells to bring lost love back in Alexandria, Love spells to bring lost love back in Alicante, Love spells to bring lost love back in Allentown, Love spells to bring lost love back in Altoona, Love spells to bring lost love back in Amarillo, Love spells to bring lost love back in Ambato, Love spells to bring lost love back in Ames, Love spells to bring lost love back in Amman, Love spells to bring lost love back in Amsterdam, Love spells to bring lost love back in Anchorage, Love spells to bring lost love back in Ankara, Love spells to bring lost love back in Ann Arbor, Love spells to bring lost love back in Annapolis, Love spells to bring lost love back in Antalya, Love spells to bring lost love back in Antofagasta, Love spells to bring lost love back in Antwerp, Love spells to bring lost love back in Appleton, Love spells to bring lost love back in Arequipa, Love spells to bring lost love back in Asheville, Love spells to bring lost love back in Ashtabula, Love spells to bring lost love back in Asuncion, Love spells to bring lost love back in Athens, Love spells to bring lost love back in Atlanta, Love spells to bring lost love back in Auburn, Love spells to bring lost love back in Auckland, Love spells to bring lost love back in Augusta, Love spells to bring lost love back in Austin, Love spells to bring lost love back in Bahamas, Love spells to bring lost love back in Bahia, Love spells to bring lost love back in Baja California, Love spells to bring lost love back in Bakersfield, Love spells to bring lost love back in Balgariya, Love spells to bring lost love back in Bali, Love spells to bring lost love back in Baltimore, Love spells to bring lost love back in Bandung, Love spells to bring lost love back in Bangkok, Love spells to bring lost love back in Barcelona, Love spells to bring lost love back in Bari, Love spells to bring lost love back in Barranquilla, Love spells to bring lost love back in Barrie, Love spells to bring lost love back in Basel, Love spells to bring lost love back in Batam, Love spells to bring lost love back in Bath, Love spells to bring lost love back in Baton Rouge, Love spells to bring lost love back in Battle Creek, Love spells to bring lost love back in Beaumont, Love spells to bring lost love back in Beijing, Love spells to bring lost love back in Beirut, Love spells to bring lost love back in Belem, Love spells to bring lost love back in Belfast, Love spells to bring lost love back in Belleville, Love spells to bring lost love back in Bellingham, Love spells to bring lost love back in Belo Horizonte, Love spells to bring lost love back in Bemidji, Love spells to bring lost love back in Bend, Love spells to bring lost love back in Beograd, Love spells to bring lost love back in Bergen, Love spells to bring lost love back in Berlin, Love spells to bring lost love back in Bern, Love spells to bring lost love back in Białystok, Love spells to bring lost love back in Big Island, Love spells to bring lost love back in Bilbao, Love spells to bring lost love back in Billings, Love spells to bring lost love back in Biloxi, Love spells to bring lost love back in Binghamton, Love spells to bring lost love back in Birmingham, Love spells to bring lost love back in Bismarck, Love spells to bring lost love back in Bloomington, Love spells to bring lost love back in Bodensee, Love spells to bring lost love back in Bogota, Love spells to bring lost love back in Boise, Love spells to bring lost love back in Bologna, Love spells to bring lost love back in Boone, Love spells to bring lost love back in Bordeaux, Love spells to bring lost love back in Boston, Love spells to bring lost love back in Boulder, Love spells to bring lost love back in Bowling Green, Love spells to bring lost love back in Bozeman, Love spells to bring lost love back in Braga, Love spells to bring lost love back in Brainerd, Love spells to bring lost love back in Brandon, Love spells to bring lost love back in Brantford, Love spells to bring lost love back in Brasilia, Love spells to bring lost love back in Brașov, Love spells to bring lost love back in Bratislava, Love spells to bring lost love back in Bremen, Love spells to bring lost love back in Brescia, Love spells to bring lost love back in Bretagne, Love spells to bring lost love back in Bridgeport, Love spells to bring lost love back in Brighton, Love spells to bring lost love back in Brisbane, Love spells to bring lost love back in Bristol, Love spells to bring lost love back in Brno, Love spells to bring lost love back in Brockton, Love spells to bring lost love back in Bronx, Love spells to bring lost love back in Brooklyn, Love spells to bring lost love back in Brownsville, Love spells to bring lost love back in Bruges, Love spells to bring lost love back in Brunswick, Love spells to bring lost love back in Brussel, Love spells to bring lost love back in Bucaramanga, Love spells to bring lost love back in Bucuresti, Love spells to bring lost love back in Budapest, Love spells to bring lost love back in Buenos Aires, Love spells to bring lost love back in Buffalo, Love spells to bring lost love back in Busan, Love spells to bring lost love back in Butte, Love spells to bring lost love back in Bydgoszcz, Love spells to bring lost love back in Cádiz, Love spells to bring lost love back in Cairns, Love spells to bring lost love back in Cairo, Love spells to bring lost love back in Calabria, Love spells to bring lost love back in Calgary, Love spells to bring lost love back in Cali, Love spells to bring lost love back in Cambridge, Love spells to bring lost love back in Canada, Love spells to bring lost love back in Canarias, Love spells to bring lost love back in Canberra, Love spells to bring lost love back in Cape Cod, Love spells to bring lost love back in Cape Town, Love spells to bring lost love back in Caracas, Love spells to bring lost love back in Carbondale, Love spells to bring lost love back in Cariboo, Love spells to bring lost love back in Cartagena, Love spells to bring lost love back in Catskills, Love spells to bring lost love back in Cebu, Love spells to bring lost love back in Cedar Rapids, Love spells to bring lost love back in Central Jersey, Love spells to bring lost love back in Central Michigan, Love spells to bring lost love back in Ceske Budejovice, Love spells to bring lost love back in Chambana, Love spells to bring lost love back in Chambersburg, Love spells to bring lost love back in Changwon, Love spells to bring lost love back in Charleroi, Love spells to bring lost love back in Charleston, Love spells to bring lost love back in Charlotte, Love spells to bring lost love back in Charlottesville, Love spells to bring lost love back in Chatham, Love spells to bring lost love back in Chattanooga, Love spells to bring lost love back in Chautauqua, Love spells to bring lost love back in Chengdu, Love spells to bring lost love back in Chesapeake, Love spells to bring lost love back in Chicago, Love spells to bring lost love back in Chiclayo, Love spells to bring lost love back in Chico, Love spells to bring lost love back in Chihuahua, Love spells to bring lost love back in Chillán, Love spells to bring lost love back in Chillicothe, Love spells to bring lost love back in Chimbote, Love spells to bring lost love back in Chongqing, Love spells to bring lost love back in Christchurch, Love spells to bring lost love back in Cincinnati, Love spells to bring lost love back in Ciudad de Panamá, Love spells to bring lost love back in Ciudad Juárez, Love spells to bring lost love back in Clarksville, Love spells to bring lost love back in Cleveland, Love spells to bring lost love back in Clovis / Portales, Love spells to bring lost love back in Cluj-Napoca, Love spells to bring lost love back in Coimbra, Love spells to bring lost love back in College Station, Love spells to bring lost love back in Colon, Love spells to bring lost love back in Colorado Springs, Love spells to bring lost love back in Columbia, Love spells to bring lost love back in Columbia/Jeff City, Love spells to bring lost love back in Columbus, Love spells to bring lost love back in Comox Valley, Love spells to bring lost love back in Concepcion, Love spells to bring lost love back in Constanța, Love spells to bring lost love back in Cookeville, Love spells to bring lost love back in Cordoba, Love spells to bring lost love back in Cork, Love spells to bring lost love back in Cornwall, Love spells to bring lost love back in Corpus Christi, Love spells to bring lost love back in Corse, Love spells to bring lost love back in Coruña, Love spells to bring lost love back in Corvallis, Love spells to bring lost love back in Craiova, Love spells to bring lost love back in Cranbrook, Love spells to bring lost love back in Crete, Love spells to bring lost love back in Cucuta, Love spells to bring lost love back in Cuenca, Love spells to bring lost love back in Cumberland Valley, Love spells to bring lost love back in Curitiba, Love spells to bring lost love back in Cusco, Love spells to bring lost love back in Daegu, Love spells to bring lost love back in Daejeon, Love spells to bring lost love back in Dalian, Love spells to bring lost love back in Dallas, Love spells to bring lost love back in Danville, Love spells to bring lost love back in Darwin, Love spells to bring lost love back in Davao, Love spells to bring lost love back in David, Love spells to bring lost love back in Dayton, Love spells to bring lost love back in Daytona, Love spells to bring lost love back in Debrecen, Love spells to bring lost love back in Decatur, Love spells to bring lost love back in Del Rio, Love spells to bring lost love back in Den Haag, Love spells to bring lost love back in Denton, Love spells to bring lost love back in Denver, Love spells to bring lost love back in Départements d'Outre Mer, Love spells to bring lost love back in Derry, Love spells to bring lost love back in Desmoines, Love spells to bring lost love back in Detroit, Love spells to bring lost love back in Devon, Love spells to bring lost love back in Df, Love spells to bring lost love back in Dnipropetrovsk, Love spells to bring lost love back in Doha, Love spells to bring lost love back in Dominican Republic, Love spells to bring lost love back in Donetsk, Love spells to bring lost love back in Dortmund, Love spells to bring lost love back in Dothan, Love spells to bring lost love back in Dresden, Love spells to bring lost love back in Dubai, Love spells to bring lost love back in Dublin, Love spells to bring lost love back in Dubuque, Love spells to bring lost love back in Duluth, Love spells to bring lost love back in Dunedin, Love spells to bring lost love back in Durban, Love spells to bring lost love back in Düsseldorf, Love spells to bring lost love back in East Anglia, Love spells to bring lost love back in East Idaho, Love spells to bring lost love back in East Midlands, Love spells to bring lost love back in East Oregon, Love spells to bring lost love back in Eastern, Love spells to bring lost love back in Eastern Connecticut, Love spells to bring lost love back in Eastern Kentucky, Love spells to bring lost love back in Eastern Shore, Love spells to bring lost love back in Eau Claire, Love spells to bring lost love back in Edinburgh, Love spells to bring lost love back in Edmonton, Love spells to bring lost love back in Eindhoven, Love spells to bring lost love back in El Paso, Love spells to bring lost love back in Elko, Love spells to bring lost love back in Elmira, Love spells to bring lost love back in Erie, Love spells to bring lost love back in Esmeraldas, Love spells to bring lost love back in Essen, Love spells to bring lost love back in Essex, Love spells to bring lost love back in Eugene, Love spells to bring lost love back in Evansville, Love spells to bring lost love back in Everett, Love spells to bring lost love back in Fairbanks, Love spells to bring lost love back in Fairfield, Love spells to bring lost love back in Faisalabad, Love spells to bring lost love back in Fargo, Love spells to bring lost love back in Farmington, Love spells to bring lost love back in Faro / Algarve, Love spells to bring lost love back in Fayetteville, Love spells to bring lost love back in Finger Lakes, Love spells to bring lost love back in Firenze, Love spells to bring lost love back in Flagstaff/Sedona, Love spells to bring lost love back in Flint, Love spells to bring lost love back in Florence, Love spells to bring lost love back in Forli-Cesena, Love spells to bring lost love back in Fort Collins, Love spells to bring lost love back in Fort Dodge, Love spells to bring lost love back in Fort Lauderdale, Love spells to bring lost love back in Fort Myers, Love spells to bring lost love back in Fort Smith, Love spells to bring lost love back in Fort Worth, Love spells to bring lost love back in Fortaleza, Love spells to bring lost love back in Frankfurt, Love spells to bring lost love back in Frederick, Love spells to bring lost love back in Fredericksburg, Love spells to bring lost love back in Fredericton, Love spells to bring lost love back in Freiburg, Love spells to bring lost love back in Fresno, Love spells to bring lost love back in Ft Mcmurray, Love spells to bring lost love back in Ft Wayne, Love spells to bring lost love back in Fukuoka, Love spells to bring lost love back in Gadsden, Love spells to bring lost love back in Gainesville, Love spells to bring lost love back in Galați, Love spells to bring lost love back in Galveston, Love spells to bring lost love back in Galway, Love spells to bring lost love back in Gdańsk, Love spells to bring lost love back in Geneve, Love spells to bring lost love back in Genova, Love spells to bring lost love back in Georgetown, Love spells to bring lost love back in Germany, Love spells to bring lost love back in Ghent, Love spells to bring lost love back in Glasgow, Love spells to bring lost love back in Glens Falls, Love spells to bring lost love back in Goiania, Love spells to bring lost love back in Gold Coast, Love spells to bring lost love back in Goteborg, Love spells to bring lost love back in Granada, Love spells to bring lost love back in Grand Forks, Love spells to bring lost love back in Grand Island, Love spells to bring lost love back in Grand Rapids, Love spells to bring lost love back in Grande Prairie, Love spells to bring lost love back in Graz, Love spells to bring lost love back in Great Falls, Love spells to bring lost love back in Green Bay, Love spells to bring lost love back in Greensboro, Love spells to bring lost love back in Greenville, Love spells to bring lost love back in Grenoble, Love spells to bring lost love back in Groningen, Love spells to bring lost love back in Guadalajara, Love spells to bring lost love back in Guanajuato, Love spells to bring lost love back in Guangzhou, Love spells to bring lost love back in Guayaquil, Love spells to bring lost love back in Guelph, Love spells to bring lost love back in Gwangju, Love spells to bring lost love back in Haifa, Love spells to bring lost love back in Hamburg, Love spells to bring lost love back in Hamilton, Love spells to bring lost love back in Hampshire, Love spells to bring lost love back in Hampton, Love spells to bring lost love back in Hangzhou, Love spells to bring lost love back in Hannover, Love spells to bring lost love back in Harrisburg, Love spells to bring lost love back in Harrisonburg, Love spells to bring lost love back in Hartford, Love spells to bring lost love back in Hattiesburg, Love spells to bring lost love back in Heidelberg, Love spells to bring lost love back in Helena, Love spells to bring lost love back in Helsingborg, Love spells to bring lost love back in Helsinki, Love spells to bring lost love back in Hermosillo, Love spells to bring lost love back in Hickory, Love spells to bring lost love back in Hidalgo, Love spells to bring lost love back in High Point, Love spells to bring lost love back in Hilton Head, Love spells to bring lost love back in Hiroshima, Love spells to bring lost love back in HK, Love spells to bring lost love back in Hobart, Love spells to bring lost love back in Holland, Love spells to bring lost love back in Honolulu, Love spells to bring lost love back in Houma, Love spells to bring lost love back in Houston, Love spells to bring lost love back in Huancayo, Love spells to bring lost love back in Hudson Valley, Love spells to bring lost love back in Humboldt County, Love spells to bring lost love back in Huntington, Love spells to bring lost love back in Huntington/Ashland, Love spells to bring lost love back in Huntsville, Love spells to bring lost love back in Iași, Love spells to bring lost love back in Ibagué, Love spells to bring lost love back in Ibiza, Love spells to bring lost love back in Imperial County, Love spells to bring lost love back in Incheon, Love spells to bring lost love back in Indianapolis, Love spells to bring lost love back in Inland Empire, Love spells to bring lost love back in Innsbruck, Love spells to bring lost love back in Invercargill, Love spells to bring lost love back in Iowa City, Love spells to bring lost love back in Ipoh, Love spells to bring lost love back in Iquique, Love spells to bring lost love back in Iquitos, Love spells to bring lost love back in Islamabad, Love spells to bring lost love back in Istanbul, Love spells to bring lost love back in Ithaca, Love spells to bring lost love back in Jackson, Love spells to bring lost love back in Jacksonville, Love spells to bring lost love back in Jakarta, Love spells to bring lost love back in Jamaica, Love spells to bring lost love back in Janesville, Love spells to bring lost love back in Jersey Shore, Love spells to bring lost love back in Jerusalem, Love spells to bring lost love back in Johannesburg, Love spells to bring lost love back in Johnson City, Love spells to bring lost love back in Johor Bahru, Love spells to bring lost love back in Jonesboro, Love spells to bring lost love back in Jönköping, Love spells to bring lost love back in Joplin, Love spells to bring lost love back in Juneau, Love spells to bring lost love back in Kaiserslautern, Love spells to bring lost love back in Kalamazoo, Love spells to bring lost love back in Kalispell, Love spells to bring lost love back in Kamloops, Love spells to bring lost love back in Kansas City, Love spells to bring lost love back in Karachi, Love spells to bring lost love back in Karlsruhe, Love spells to bring lost love back in Katowice, Love spells to bring lost love back in Kauai, Love spells to bring lost love back in Kelowna, Love spells to bring lost love back in Kenai Peninsula, Love spells to bring lost love back in Kent, Love spells to bring lost love back in Keys, Love spells to bring lost love back in Kharkiv, Love spells to bring lost love back in Kiel, Love spells to bring lost love back in Killeen, Love spells to bring lost love back in Kingston, Love spells to bring lost love back in Kirksville, Love spells to bring lost love back in Kitchener, Love spells to bring lost love back in Klamath Falls, Love spells to bring lost love back in Knoxville, Love spells to bring lost love back in Kobenhavn, Love spells to bring lost love back in Kokomo, Love spells to bring lost love back in Köln, Love spells to bring lost love back in Kosice, Love spells to bring lost love back in Kota Bharu, Love spells to bring lost love back in Kota Kinabalu, Love spells to bring lost love back in Kowloon, Love spells to bring lost love back in Kraków, Love spells to bring lost love back in Kuala Lumpur, Love spells to bring lost love back in Kuching, Love spells to bring lost love back in Kyiv, Love spells to bring lost love back in La Crosse, Love spells to bring lost love back in La Paz, Love spells to bring lost love back in La Salle County, Love spells to bring lost love back in La Serena, Love spells to bring lost love back in Lafayette, Love spells to bring lost love back in Lahore, Love spells to bring lost love back in Lake Charles, Love spells to bring lost love back in Lake Of The Ozarks, Love spells to bring lost love back in Lakeland, Love spells to bring lost love back in Lancaster, Love spells to bring lost love back in Lansing, Love spells to bring lost love back in Laplata, Love spells to bring lost love back in Laredo, Love spells to bring lost love back in Las Cruces, Love spells to bring lost love back in Las Vegas, Love spells to bring lost love back in Launceston, Love spells to bring lost love back in Lausanne, Love spells to bring lost love back in Lawrence, Love spells to bring lost love back in Lawton, Love spells to bring lost love back in Leeds, Love spells to bring lost love back in Leipzig, Love spells to bring lost love back in Lethbridge, Love spells to bring lost love back in Lewiston, Love spells to bring lost love back in Lexington, Love spells to bring lost love back in Liberec, Love spells to bring lost love back in Liege, Love spells to bring lost love back in Lille, Love spells to bring lost love back in Lima, Love spells to bring lost love back in Lima/Findlay, Love spells to bring lost love back in Limassol, Love spells to bring lost love back in Limerick, Love spells to bring lost love back in Lincoln, Love spells to bring lost love back in Linz, Love spells to bring lost love back in Lisboa, Love spells to bring lost love back in Lisburn, Love spells to bring lost love back in Little Rock, Love spells to bring lost love back in Liverpool, Love spells to bring lost love back in Łódź, Love spells to bring lost love back in Logan, Love spells to bring lost love back in Loire, Love spells to bring lost love back in London, Love spells to bring lost love back in Long Beach, Love spells to bring lost love back in Long Island, Love spells to bring lost love back in Longview, Love spells to bring lost love back in Los Angeles, Love spells to bring lost love back in Louisville, Love spells to bring lost love back in Lowell, Love spells to bring lost love back in Lubbock, Love spells to bring lost love back in Lübeck, Love spells to bring lost love back in Lublin, Love spells to bring lost love back in Lugano, Love spells to bring lost love back in Luxembourg, Love spells to bring lost love back in Lviv, Love spells to bring lost love back in Lynchburg, Love spells to bring lost love back in Lyon, Love spells to bring lost love back in Machala, Love spells to bring lost love back in Macon, Love spells to bring lost love back in Madeira, Love spells to bring lost love back in Madison, Love spells to bring lost love back in Madrid, Love spells to bring lost love back in Makassar, Love spells to bring lost love back in Málaga, Love spells to bring lost love back in Mallorca, Love spells to bring lost love back in Malmö, Love spells to bring lost love back in Managua, Love spells to bring lost love back in Manama, Love spells to bring lost love back in Manaus, Love spells to bring lost love back in Manchester, Love spells to bring lost love back in Manhattan, Love spells to bring lost love back in Manila, Love spells to bring lost love back in Mankato, Love spells to bring lost love back in Mannheim, Love spells to bring lost love back in Mansfield, Love spells to bring lost love back in Manta, Love spells to bring lost love back in Marseille, Love spells to bring lost love back in Martinsburg, Love spells to bring lost love back in Mason City, Love spells to bring lost love back in Mattoon, Love spells to bring lost love back in Maui, Love spells to bring lost love back in Mazatlán, Love spells to bring lost love back in Mcallen, Love spells to bring lost love back in Meadville, Love spells to bring lost love back in Medan, Love spells to bring lost love back in Medellin, Love spells to bring lost love back in Medford, Love spells to bring lost love back in Medicine Hat, Love spells to bring lost love back in Melbourne, Love spells to bring lost love back in Memphis, Love spells to bring lost love back in Mendocino, Love spells to bring lost love back in Mendoza, Love spells to bring lost love back in Merced, Love spells to bring lost love back in Meridian, Love spells to bring lost love back in Miami, Love spells to bring lost love back in Mid Cities, Love spells to bring lost love back in Milano, Love spells to bring lost love back in Milwaukee, Love spells to bring lost love back in Minneapolis / St. Paul, Love spells to bring lost love back in Minot, Love spells to bring lost love back in Minsk, Love spells to bring lost love back in Miskolc, Love spells to bring lost love back in Missoula, Love spells to bring lost love back in Mobile, Love spells to bring lost love back in Modesto, Love spells to bring lost love back in Mohave County, Love spells to bring lost love back in Moncton, Love spells to bring lost love back in Monroe, Love spells to bring lost love back in Monterey, Love spells to bring lost love back in Monterrey, Love spells to bring lost love back in Montevideo, Love spells to bring lost love back in Montgomery, Love spells to bring lost love back in Montpellier, Love spells to bring lost love back in Montreal, Love spells to bring lost love back in Montt, Love spells to bring lost love back in Morgantown, Love spells to bring lost love back in Moses Lake, Love spells to bring lost love back in Moskva, Love spells to bring lost love back in Mt. Vernon, Love spells to bring lost love back in München, Love spells to bring lost love back in Muncie, Love spells to bring lost love back in Murcia, Love spells to bring lost love back in Muscat, Love spells to bring lost love back in Muscle Shoals, Love spells to bring lost love back in Muskegon, Love spells to bring lost love back in Myrtle Beach, Love spells to bring lost love back in Nagoya, Love spells to bring lost love back in Namur, Love spells to bring lost love back in Nanaimo, Love spells to bring lost love back in Nanjing, Love spells to bring lost love back in Nantes, Love spells to bring lost love back in Napier-Hastings, Love spells to bring lost love back in Napoli, Love spells to bring lost love back in Nashville, Love spells to bring lost love back in Neiva, Love spells to bring lost love back in Nelson, Love spells to bring lost love back in New Haven, Love spells to bring lost love back in New Mexico, Love spells to bring lost love back in New Orleans, Love spells to bring lost love back in New River Valley, Love spells to bring lost love back in New Territories, Love spells to bring lost love back in New York, Love spells to bring lost love back in New Zealand, Love spells to bring lost love back in Newcastle, Love spells to bring lost love back in Newport News, Love spells to bring lost love back in Niagara, Love spells to bring lost love back in Nice, Love spells to bring lost love back in Nicosia, Love spells to bring lost love back in Norfolk, Love spells to bring lost love back in Norman, Love spells to bring lost love back in Normandie, Love spells to bring lost love back in Norrköping, Love spells to bring lost love back in North Bay, Love spells to bring lost love back in North Jersey, Love spells to bring lost love back in North Mississippi, Love spells to bring lost love back in North Platte, Love spells to bring lost love back in Northern Michigan, Love spells to bring lost love back in Northern Virginia, Love spells to bring lost love back in Northland, Love spells to bring lost love back in Northwest Connecticut, Love spells to bring lost love back in Northwest Georgia, Love spells to bring lost love back in Nürnberg, Love spells to bring lost love back in Oakland/East Bay, Love spells to bring lost love back in Oaxaca, Love spells to bring lost love back in Ocala, Love spells to bring lost love back in Odessa, Love spells to bring lost love back in Ogden, Love spells to bring lost love back in Okaloosa, Love spells to bring lost love back in Okinawa, Love spells to bring lost love back in Oklahoma, Love spells to bring lost love back in Oklahoma City, Love spells to bring lost love back in Olomouc, Love spells to bring lost love back in Olympia, Love spells to bring lost love back in Omaha, Love spells to bring lost love back in Oneonta, Love spells to bring lost love back in Orange County, Love spells to bring lost love back in Orebro, Love spells to bring lost love back in Oregon Coast, Love spells to bring lost love back in Orlando, Love spells to bring lost love back in Osaka-Kobe-Kyoto, Love spells to bring lost love back in Oslo, Love spells to bring lost love back in Ostrava, Love spells to bring lost love back in Other Caribbean, Love spells to bring lost love back in Ottawa, Love spells to bring lost love back in Outer Banks, Love spells to bring lost love back in Oviedo, Love spells to bring lost love back in Owen Sound, Love spells to bring lost love back in Owensboro, Love spells to bring lost love back in Oxford, Love spells to bring lost love back in Palm Bay, Love spells to bring lost love back in Palm Springs, Love spells to bring lost love back in Palmdale/lancaster, Love spells to bring lost love back in Pampanga, Love spells to bring lost love back in Panama City, Love spells to bring lost love back in Paramaribo, Love spells to bring lost love back in Paris, Love spells to bring lost love back in Parkersburg, Love spells to bring lost love back in Pasto, Love spells to bring lost love back in Patras, Love spells to bring lost love back in Peace River Country, Love spells to bring lost love back in Penang, Love spells to bring lost love back in Penn State, Love spells to bring lost love back in Pensacola, Love spells to bring lost love back in Peoria, Love spells to bring lost love back in Pereira, Love spells to bring lost love back in Perth, Love spells to bring lost love back in Perugia, Love spells to bring lost love back in Petaling Jaya, Love spells to bring lost love back in Peterborough, Love spells to bring lost love back in Philadelphia, Love spells to bring lost love back in Phoenix, Love spells to bring lost love back in Pierre, Love spells to bring lost love back in Pittsburgh, Love spells to bring lost love back in Piura, Love spells to bring lost love back in Plattsburgh, Love spells to bring lost love back in Plzen, Love spells to bring lost love back in Poconos, Love spells to bring lost love back in Podgorica, Love spells to bring lost love back in Port Elizabeth, Love spells to bring lost love back in Port Huron, Love spells to bring lost love back in Portland, Love spells to bring lost love back in Porto, Love spells to bring lost love back in Porto Alegre, Love spells to bring lost love back in Portsmouth, Love spells to bring lost love back in Potsdam, Love spells to bring lost love back in Poznań, Love spells to bring lost love back in Praha, Love spells to bring lost love back in Prescott, Love spells to bring lost love back in Pretoria, Love spells to bring lost love back in Prince Albert, Love spells to bring lost love back in Prince George, Love spells to bring lost love back in Prishtine, Love spells to bring lost love back in Providence, Love spells to bring lost love back in Provo, Love spells to bring lost love back in Puebla, Love spells to bring lost love back in Pueblo, Love spells to bring lost love back in Puerto Rico, Love spells to bring lost love back in Puerto Vallarta, Love spells to bring lost love back in Pullman, Love spells to bring lost love back in Quad Cities, Love spells to bring lost love back in Quebec City, Love spells to bring lost love back in Queens, Love spells to bring lost love back in Queretaro, Love spells to bring lost love back in Quito, Love spells to bring lost love back in Racine, Love spells to bring lost love back in Raleigh-durham, Love spells to bring lost love back in Rancagua, Love spells to bring lost love back in Rapid City, Love spells to bring lost love back in Reading, Love spells to bring lost love back in Recife, Love spells to bring lost love back in Red Deer, Love spells to bring lost love back in Redding, Love spells to bring lost love back in Regina, Love spells to bring lost love back in Reno, Love spells to bring lost love back in Richmond, Love spells to bring lost love back in Riga, Love spells to bring lost love back in Rio de Janeiro, Love spells to bring lost love back in Rishon Lezion, Love spells to bring lost love back in Roanoke, Love spells to bring lost love back in Rochester, Love spells to bring lost love back in Rockford, Love spells to bring lost love back in Rockies, Love spells to bring lost love back in Roma, Love spells to bring lost love back in Rosario, Love spells to bring lost love back in Roseburg, Love spells to bring lost love back in Rostock, Love spells to bring lost love back in Roswell / Carlsbad, Love spells to bring lost love back in Rotterdam, Love spells to bring lost love back in Saarbrücken, Love spells to bring lost love back in Sacramento, Love spells to bring lost love back in Saginaw, Love spells to bring lost love back in Saguenay, Love spells to bring lost love back in Salamanca, Love spells to bring lost love back in Salem, Love spells to bring lost love back in Salina, Love spells to bring lost love back in Salt Lake City, Love spells to bring lost love back in Salta, Love spells to bring lost love back in Salzburg, Love spells to bring lost love back in San Antonio, Love spells to bring lost love back in San Diego, Love spells to bring lost love back in San Fernando Valley, Love spells to bring lost love back in San Francisco, Love spells to bring lost love back in San Gabriel Valley, Love spells to bring lost love back in San Jose, Love spells to bring lost love back in San Luis Obispo, Love spells to bring lost love back in San Luis Potosí, Love spells to bring lost love back in San Marcos, Love spells to bring lost love back in San Mateo, Love spells to bring lost love back in San Miguel, Love spells to bring lost love back in San Salvador, Love spells to bring lost love back in San Sebastián, Love spells to bring lost love back in Sandusky, Love spells to bring lost love back in Sankt-peterburg, Love spells to bring lost love back in Santa Ana, Love spells to bring lost love back in Santa Barbara, Love spells to bring lost love back in Santa Cruz, Love spells to bring lost love back in Santa Fe/Taos, Love spells to bring lost love back in Santa Maria, Love spells to bring lost love back in Santa Marta, Love spells to bring lost love back in Santiago, Love spells to bring lost love back in Santo Domingo, Love spells to bring lost love back in Sao Paulo, Love spells to bring lost love back in Sapporo, Love spells to bring lost love back in Sarajevo, Love spells to bring lost love back in Sarasota/Bradenton, Love spells to bring lost love back in Sardegna, Love spells to bring lost love back in Sarnia, Love spells to bring lost love back in Saskatoon, Love spells to bring lost love back in Sault Ste Marie, Love spells to bring lost love back in Savannah, Love spells to bring lost love back in Schwerin, Love spells to bring lost love back in Scottsbluff, Love spells to bring lost love back in Scranton, Love spells to bring lost love back in Seattle, Love spells to bring lost love back in Sendai, Love spells to bring lost love back in Seoul, Love spells to bring lost love back in Sevilla, Love spells to bring lost love back in Shanghai, Love spells to bring lost love back in Sharjah, Love spells to bring lost love back in Sheboygan, Love spells to bring lost love back in Sheffield, Love spells to bring lost love back in Shenyang, Love spells to bring lost love back in Shenzhen, Love spells to bring lost love back in Sherbrooke, Love spells to bring lost love back in Show Low, Love spells to bring lost love back in Shreveport, Love spells to bring lost love back in Sicilia, Love spells to bring lost love back in Sidon, Love spells to bring lost love back in Sierra Vista, Love spells to bring lost love back in Sioux City, Love spells to bring lost love back in Sioux Falls, Love spells to bring lost love back in Siskiyou, Love spells to bring lost love back in Skeena, Love spells to bring lost love back in South Argentina, Love spells to bring lost love back in South Bend, Love spells to bring lost love back in South Coast, Love spells to bring lost love back in South Jersey, Love spells to bring lost love back in Southeast Missouri, Love spells to bring lost love back in Southern Maryland, Love spells to bring lost love back in Southern West Virginia, Love spells to bring lost love back in Southest Iowa, Love spells to bring lost love back in Southwest Michigan, Love spells to bring lost love back in Southwest Mississippi, Love spells to bring lost love back in Southwest Virginia, Love spells to bring lost love back in Space Coast, Love spells to bring lost love back in Spokane / Coeur d'Alene, Love spells to bring lost love back in Springfield, Love spells to bring lost love back in St Joseph, Love spells to bring lost love back in St. Albert, Love spells to bring lost love back in St. Augustine, Love spells to bring lost love back in St. Cloud, Love spells to bring lost love back in St. George, Love spells to bring lost love back in St. John, Love spells to bring lost love back in St. Louis, Love spells to bring lost love back in Staten Island, Love spells to bring lost love back in Statesboro, Love spells to bring lost love back in Stillwater, Love spells to bring lost love back in Stockholm, Love spells to bring lost love back in Stockton, Love spells to bring lost love back in Strasbourg, Love spells to bring lost love back in Stuttgart, Love spells to bring lost love back in Sudbury, Love spells to bring lost love back in Suffolk, Love spells to bring lost love back in Sunshine Coast, Love spells to bring lost love back in Surabaya, Love spells to bring lost love back in Susanville, Love spells to bring lost love back in Suwon, Love spells to bring lost love back in Sydney, Love spells to bring lost love back in Syracuse, Love spells to bring lost love back in Szczecin, Love spells to bring lost love back in Szeged, Love spells to bring lost love back in Tacoma, Love spells to bring lost love back in Taipei, Love spells to bring lost love back in Talca, Love spells to bring lost love back in Tallahassee, Love spells to bring lost love back in Tallinn, Love spells to bring lost love back in Tampa, Love spells to bring lost love back in Tauranga, Love spells to bring lost love back in Tegucigalpa, Love spells to bring lost love back in Telaviv, Love spells to bring lost love back in Temuco, Love spells to bring lost love back in Terre Haute, Love spells to bring lost love back in Texarkana, Love spells to bring lost love back in Texoma, Love spells to bring lost love back in Thessaloniki, Love spells to bring lost love back in Thunder Bay, Love spells to bring lost love back in Tijuana, Love spells to bring lost love back in Timișoara, Love spells to bring lost love back in Tirane, Love spells to bring lost love back in Tokyo, Love spells to bring lost love back in Toledo, Love spells to bring lost love back in Toluca, Love spells to bring lost love back in Toowoomba, Love spells to bring lost love back in Topeka, Love spells to bring lost love back in Torino, Love spells to bring lost love back in Toronto, Love spells to bring lost love back in Toulouse, Love spells to bring lost love back in Townsville, Love spells to bring lost love back in Treasure Coast, Love spells to bring lost love back in Tri-Cities, Love spells to bring lost love back in Trieste, Love spells to bring lost love back in Tripoli, Love spells to bring lost love back in Trois-Rivières, Love spells to bring lost love back in Trujillo, Love spells to bring lost love back in Tucson, Love spells to bring lost love back in Tucuman, Love spells to bring lost love back in Tulsa, Love spells to bring lost love back in Tuscaloosa, Love spells to bring lost love back in Tuscarawas County, Love spells to bring lost love back in Twin Falls, Love spells to bring lost love back in Twin Tiers, Love spells to bring lost love back in Tyler, Love spells to bring lost love back in UK, Love spells to bring lost love back in UK USA Canada, Love spells to bring lost love back in Ulaanbaatar, Love spells to bring lost love back in Ulsan, Love spells to bring lost love back in Umea, Love spells to bring lost love back in Upper Peninsula, Love spells to bring lost love back in Uppsala, Love spells to bring lost love back in USA, Love spells to bring lost love back in Utica, Love spells to bring lost love back in Utrecht, Love spells to bring lost love back in Valdosta, Love spells to bring lost love back in Valencia, Love spells to bring lost love back in Valladolid, Love spells to bring lost love back in Valparaiso, Love spells to bring lost love back in Vancouver, Love spells to bring lost love back in Vasteras, Love spells to bring lost love back in Venezia, Love spells to bring lost love back in Ventura, Love spells to bring lost love back in Vera Cruz, Love spells to bring lost love back in Victoria, Love spells to bring lost love back in Vilnius, Love spells to bring lost love back in Virgin Islands, Love spells to bring lost love back in Virginia Beach, Love spells to bring lost love back in Visalia, Love spells to bring lost love back in Waco, Love spells to bring lost love back in Wales, Love spells to bring lost love back in Warszawa, Love spells to bring lost love back in Warwick, Love spells to bring lost love back in Washington D.C., Love spells to bring lost love back in Waterford, Love spells to bring lost love back in Waterloo, Love spells to bring lost love back in Watertown, Love spells to bring lost love back in Wausau, Love spells to bring lost love back in Wellington, Love spells to bring lost love back in Wenatchee, Love spells to bring lost love back in West Palm Beach, Love spells to bring lost love back in Westbank, Love spells to bring lost love back in Westchester, Love spells to bring lost love back in Western Illinois, Love spells to bring lost love back in Western Kentucky, Love spells to bring lost love back in Western Maryland, Love spells to bring lost love back in Western Slope, Love spells to bring lost love back in Wheeling, Love spells to bring lost love back in Whistler, Love spells to bring lost love back in Wichita, Love spells to bring lost love back in Wichita Falls, Love spells to bring lost love back in Wien, Love spells to bring lost love back in Williamsport, Love spells to bring lost love back in Wilmington, Love spells to bring lost love back in Windsor, Love spells to bring lost love back in Winnipeg, Love spells to bring lost love back in Winston-Salem, Love spells to bring lost love back in Wollongong, Love spells to bring lost love back in Worcester, Love spells to bring lost love back in Wrocław, Love spells to bring lost love back in Wuhan, Love spells to bring lost love back in Xi'an, Love spells to bring lost love back in Yakima, Love spells to bring lost love back in York, Love spells to bring lost love back in Youngstown, Love spells to bring lost love back in Yucatan, Love spells to bring lost love back in Yuma, Love spells to bring lost love back in Zagreb, Love spells to bring lost love back in Zanesville/Cambridge, Love spells to bring lost love back in Zaporizhia, Love spells to bring lost love back in Zaragoza, Love spells to bring lost love back in Zurich, Love spells to bring lost love back in Скопје Dr Mousa +27710188399 Email:drmousa333@gmail.com
#Black Magic Death Spells +27655320351 To Kill Your Enemy Kuwait #Australia Legal Spells #Powerful Love Spells To Bring A Lover Back Canada I Need Revenge Death Spell Caster In Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan. Prof Nyeko is famous all over the world as best magic spell caster. She can solve each and every problems of life through her powerful services. She have proved himself through my work, She have helped many people all around the world through spells. She is also famous as black magic specialist. She solves every problem in the easiest way and gives her 100% and bring out the desired result to satisfy the person who comes to her for help. And if you are searching for a spell caster to solve your problems then you are on the right place. She provides various services like Lost love spell, Love spell, Lottery spell, Black Magic spells, Revenge spells, Love spell chants, Lottery spell that work immediately, Lottery money spell, Voodoo love spell, Real Love spell that work, etc. So if you are having any problem and want to solve it through magic spells then fee free contact Prof Nyeko. Even you can free call her through. How To Cast A Death Spell On Someone, Death Spells That Work Overnight to kill wicked Step-dad/ Step mom Death Revenge Spell on wicked friends, Voodoo Death Spells to kill Enemies Black Magic Spells To Harm Someone, Black magic death spells on ex lover , Revenge instant death spells. Call / What's App On +27655320351 .Prof Nyeko Email: professornyeko@gmail.com https://www.facebook.com/Nativetraditionalspiritualhealer
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
07.05.2024 16:27
HOT HOT HOT !!!
FOR CREATE ACCOUNT UBER-DOORDASH-LYFT-SPARK DRIVER

DRIVER'S LICENSE SCAN FRONT+BACK+SSN+SELFIE 2024

Telegram: jackseller76
Re: Ārsta palīga kvalifikācijas pielīdzināšana Eiropā
10.05.2024 07:03
---------- Welcome To My Store ----------

REAL INFOS FULLZ SSN DOB + DL ( DRIVING LICENSE ) Fresh 100% for all state ( FL,CA,UT,TX,MN,PA,OH...etc)-

Telegram: https://jackseller76 - jackseller76 - ( Name: Mr. jack) - Working 24/7

Fomat Fullz : Fullz Name DOB SSN Adress City State Zip + DLWe provide fullz with 100% fresh quality and no resale

You can use it to open an account, etc... depending on your qualifications and working style

FULLZ INFO SSN DOB + CREDIT SCORE ( 700-800 ) WITHOUT DL

Sell original DL Scan Front, Back + SSN number USA ( front and back + SSN Number ), selfie...

We have country EU ID Card and DL SCAN : Netherland, Spain, Sweden, France, Romania,Sweden,Poland,UK,Latvia Litva...ETC ( front and back ), selfie..

Request your country ! sex...ETC

100% fresh quality and no resale

You can use it to open an account, etc... depending on your qualifications and working style

Take advantage of it !!!

Sell Dead Fullz Uk + NIN + DL / US All Bank

Sell Fullz CA + SIN


_________Contact Us________

Telegram: https://jackseller76 - jackseller76 - ( Name: Mr. jack ) - Working 24/7


Thanks!!!!
UPDATE FRESH AND GOOD TODAY

- Fullz Info SSN DOB DL ( USA-UK-CA-)

- Drivers license front+back pictures+SSN 2024

- Fullz High credit score 600-900

Telegram: jackseller76
---------- Welcome To My Store ----------

REAL INFOS FULLZ SSN DOB + DL ( DRIVING LICENSE ) Fresh 100% for all state ( FL,CA,UT,TX,MN,PA,OH...etc)-

Telegram: https://jackseller76 - jackseller76 - ( Name: Mr. jack) - Working 24/7

Fomat Fullz : Fullz Name DOB SSN Adress City State Zip + DLWe provide fullz with 100% fresh quality and no resale

You can use it to open an account, etc... depending on your qualifications and working style

FULLZ INFO SSN DOB + CREDIT SCORE ( 700-800 ) WITHOUT DL

Sell original DL Scan Front, Back + SSN number USA ( front and back + SSN Number ), selfie...

We have country EU ID Card and DL SCAN : Netherland, Spain, Sweden, France, Romania,Sweden,Poland,UK,Latvia Litva...ETC ( front and back ), selfie..

Request your country ! sex...ETC

100% fresh quality and no resale

You can use it to open an account, etc... depending on your qualifications and working style

Take advantage of it !!!

Sell Dead Fullz Uk + NIN + DL / US All Bank

Sell Fullz CA + SIN


_________Contact Us________

Telegram: https://jackseller76 - jackseller76 - ( Name: Mr. jack ) - Working 24/7


Thanks!!!!
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 15 pieskaita 9?
Ziņa: