Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)

Aizsāka Edza 

Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
25.07.2006 23:33
Varu klausîties tikai klasiku.Vai Radio-2
Kas var bût skaistâks par Verdi maigumu,Vâgnera varenîbu,Èaikovska daudzveidîbu,Bçthovena spçku un maigumu vienlaicîgi.Mocarta vieglumu.Ofebbaha jautrîbu.....
Un kas var bût bîstamâks par tehno hipnotiko trulumu,agresivitâti un dzîvnieciskumu.
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
25.07.2006 23:37
o ku Mazdakteris labi pateica!!!!!!!! es balsoju par Vâgnera varenîbu!!!!
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
25.07.2006 23:40
Man Vâgners izsauc depresiju
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
25.07.2006 23:43
...hm...var...lîdzvçrtîga...Mortal coil, King Crimson, Herbie Hancock, Joe Zavinul..pulka daudz labas mûziciòas...kas var bût bîstamâks par profesionâlo amatieru radîtajâm skaòâm RR2...:))...starop citu - Bçthovena mûzika tajâ laikâ tika atzîta kâ dzîvnieciska un agresîva...
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
25.07.2006 23:45
galvenais jau ir emocijas no muuzikas.. ja lr2 kaadam speej radiit emocijas, tad tas ir ok..
g-spott sadness
U2, Tori Amos, Travis, Peter Gabriel, peedeejaas dienaas muuzika no filmas "Engelu pilseeta"
... un veel joprojaam Ingus Petersons
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
27.07.2006 13:52
o, engelu pilseta ir labs!
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
27.07.2006 23:17
...Dreamtheater...Static x...:))
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
27.07.2006 23:19
Eh, man ðobrîd Cafe del Mar Vol 5..
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
27.07.2006 23:24
...romantiíi...uzliec Bohçmu...paraudâsi..:))
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
27.07.2006 23:48
joprojaam Sexy back:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:13
Man ir klusums...tikai pelîte grauþ sekciju...:-)))
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:22
...a Tu viòai ar krâsns kruíi...
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:23
met ar sieru.....
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:23
Es viòai nobçru saulespuíu sçkliòas, tâda maziòa un jauka tâ ir:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:24
jaa, Zemen, es domaju pienem vinu ar visu vinas gimeni, buus jauks atmosfeers!
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:25
Paðlaik izskatâs viena...cerams ka nav grûta:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:27
haaaaaaa, vina tak dara taapat kaa stopeetaaji, kad tu masiinu apturi, tad izlec no ktuumiem, divas teeva maasas, viena maasiica, sievasmaate un cetri beerni.
Nabaga peliite, pamanipulees ar tevi un tad sanesiis koferus:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:27
Nu tad es nopirkðu slazdiòu:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:29
labaak noindee vinu, mirs taadaa dzejnieciskaa naave, a taa-blaaks pa galvu un viss.
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:29
Nç, es pirkðu slazdiòu bez "bâks pa galvu"
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:30
a ja nu tâ pelîte nâkamajâ dzîvç bûtu kautkas bezgala svarîgs? un jûs te kaïat slepkavîbas plânus :D
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:30
Viòa man jau ðeit un tagad ir kaut kas svarîgs
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:32
izspelesim ainu no Nozeelojamajiem-mani plosa vaina, manis pasa vaina:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:33
Eþuk, kas tâ par ainu?
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:36
Nu atceries tur bija taa vieta, kur tas dzeks saprata, ka vina vietaa sodiis citu, nu tad kad vins jau bija meers, tad vinam tur saakaas kontuuzija par dziivi. taada skaista vieta, es reizes 15 paarlasiiju:)
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 00:51
Lai kâ piepûlu atmiòu, neko neatceros:)
madcynics garâmejot
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
28.07.2006 10:20
...kontuuzija par dziivi...

...ðit's man patik:))
Re: Ko Jus paslaik klausaties iz muzikas?:)
29.07.2006 17:53
Pçdçjâs dienas esmu iemîïojusi spâòu ìitâras mûziku :)
Tâda nomierinoða un sapòaina...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 5 pieskaita 15?
Ziņa: