pirmais skupsts un pirmais sekss

Aizsāka baigaaaa 

baigaaaa
pirmais skupsts un pirmais sekss
19.05.2007 12:07
man vnk taa interesanti cik gados jums bija pirmais skupsts un pirmais sekss? :)
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
19.05.2007 13:15
Ðausmîgi vçlu, nemaz nevaru to darît zinâmu 21. g.s. :D
anoniimaa
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 04:37
Skûpsts - 20 g., sekss - 23 g.
Skûpsts - 15g., sekss - 20g.
laurina
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 10:47
23- vçl nav
murciz
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 12:41
skuupsts 13gados, sex gandriiz 18 gados..;)
santuks29
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 13:30
Skûpsts - 20 gadi, sekss - 25 gadi
zxdcv
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 14:31
20 gadi vçl nekas nav bijis, laikam es ir luuzers
valerija
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 16:27
zxdcv,
neesi tu luzeris, tev viss vel tikai prieksa:)
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.05.2007 23:08
18 un 19.. skolas bucas un kis-mjau neskaitu..
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 00:59
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 03:49
bruute
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 04:05
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 04:35
Interesanti, ka te visas vçlu pakïâvuðâs hormonu vçtrâm. Un diez vai tâpçc dzîve garâm pagâjusi.
bruute
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 04:41
nekas nav garâm pagâjis. Katrs jau to dara, kad pienâk laiks, bet nedomâju, ka kaut ko zaudçju,. ka paliku par sievieti pçc 20..
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 04:52
Es arî nedomâju, ka kaut ko esmu ar to zaudçjusi, tieði otrâdâk - ieguvusi. Pietam, tâpçc, ka negribçju ïauties katram garâmgâjçjam, tad nu mans laiks pienâca tad, kad pienâca ;).
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 05:00
Hmm? Nu taam kas dalju dziives palaidushas garaam nekas cits neatliek kaa pazinjot ka nekas garaam nav palaists :) Jo galu galaa nekas labaaks pirms tam nav pieredzeets :)
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 05:10
14 un 15.
bruute
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 05:13
Nu nu ku!

Tavs ieteikus ir mesties seksa priekos jau tulit kâ iemâcâs staigât? Manuprât 20 ir ïoti optimâls laiks, jo cilvçks jau domâ ne vien par niekiem un lellçm, bet analizç dzîves sakarîbas (kâ kurð protams), bet tas nu tâ.. Katram tas jâdara tad, kad ir gatavs un jût vçlmi un ir tâda iespçja.. un ja katrs to dara, tad, kad patieðâm sagrib - tad nekas arî nav palaists garâm.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 05:32
ku!

man bija iespçjas, bet es apzinâti no tâm izvairijos, tâkâ nav tâ ka vienkarði tâ tagad apgalvoju, jo neviens mani negribçja ;). Es tomçr palieku pie savâm domâm. Es vienkârði zinâju, ko gribu un ko ne ;)!
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 06:10
pçc ku! iepriekðçjiem komentiem esmu sapratusi ka ja nedzemdç lîdz, vçlâkais, 25 gadu vecumam, tad var sevi uzskatît par nepilnvçrtîgu, tâ kâ sexot sâkt ap 20 ir ta kâ pavçlu :D

Nez kâ ar puikiem.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 06:26
Noela

Bet man domât, ka to var arî apvienot. Es vismaz tâ cenðos ;). VIenkârði ïoti vçlos bçrniòu, bet ne jau citu iemeslu dçï.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 07:17
nu nav jau tâ, ka visiem/-âm tik vçlu, tâm, kam âtrâk - vienkârði neatzîstas :))

_____________________________________________

Pareizs uzturs, diçta un sports - jauna lapa sievietçm!
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 07:20
neutral

Parasti jau neatzîstâs tie, kam vçlâk. Nu kaut kâ parasti es ar ðo faktu esmu saskârusies.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 07:21
Bet jâ.. protams, ka lielâkajai daïai tas bûs krietni vien âtrâk, tikai ðobrîd kaut kur visi nozuduði.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 07:52
nu bet es tak atzinos ;)
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 11:37
Noela Wrote:
-------------------------------------------------------
> pçc ku! iepriekðçjiem komentiem esmu sapratusi ka
> ja nedzemdç lîdz, vçlâkais, 25 gadu vecumam, tad
> var sevi uzskatît par nepilnvçrtîgu, tâ kâ sexot
> sâkt ap 20 ir ta kâ pavçlu :D
>
> Nez kâ ar puikiem.Ja sâk sexot 20 gados, 21 jau var dzemdçt...puikiem ir savâdâk:-)))
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 13:06
piekrîtu kakao, tâdçl neatklâðu sevi.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
21.05.2007 13:24
strawberry - vispâr droði vien ka var arî 20, ja uzreiz pçc dzimenes sâk piestrâdât :D
baigaaa
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
23.05.2007 06:09
nju paldiesinjs jums liels par info :)*
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 5 pieskaita 17?
Ziņa: