pirmais skupsts un pirmais sekss

Aizsāka baigaaaa 

Svens
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
19.11.2007 02:03
Vai esiet mçìinâjuði sekss palîglîdzekïus : http://www.bauda.lv ?
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
19.11.2007 16:30
15 un 16, pçkðòi norâvos "no saites" :D
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
19.11.2007 19:57
ne nu es te skatos jus visi baigi vçlu esat sâkuði buèoties? ko tad jûs darîjât skolas laikâ? klasesvakaros un disençs? pirmais skûpsts 14 gados un sex 18.
chaliitis
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
20.11.2007 18:34
draþos jau no seðiem gadiem!suucies vel neesmu!
Skûpsts-14,bet sekss vçl nav bijis.!
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
26.11.2007 16:04
sekss bez miilestiibas - PEEE... :) tad labaak nevajag

tad tas izklausaas peec - davai es tev dzeerienus, pavadu maajaas, un dejoju tagad, bet tu man par to shito un shito izdari, ja? :D neko neatgaadina?
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
26.11.2007 21:05
osis

Hmm? Taatad tu dod priekshroku masturbeeshanai...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
faters
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
26.11.2007 21:16
23 nav vel
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
29.11.2007 12:17
Pirmais skūpsts 5-6 g.v.,bet tāds īsts ,ilgs un slapjš ,pārējam nav nozīmes...
Johan
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
07.12.2007 13:32
Skupsts neatceros laikam daudz senaak par sexu , bet sex gan atceros 22!!!
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
07.12.2007 14:30
6 gados... mjaa.... ne ko pielikt, ne atnjemt... es nestaavu pat blakus taadiem rekordiem
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
07.12.2007 22:43
Taatad jaunaakaa seksotaaja mums 15 gados...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
12.12.2007 10:37
Skûpsts 11 un pirmais sex divus mçneðus pirms 18-âs dzimenes :)
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
12.12.2007 14:57
...nja...pârsvarâ teitan pirmo drâzieanu atceras jumpravas...
...pirmais skûpsts???...neatceros...
...pirmais drâziens???...arî neatceros...
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
12.12.2007 15:18
kâ tur bija - gribi neaizmirstamu seksu? nopçrc tabletes atmiòas uzlaboðanai.. :))
Magone
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
12.12.2007 17:03
14 un 16 ;) - kaa nu ir- ir ;) lai vai kaa- atminjas jaukas.
Bucha 8 gados, skûpsts [ar mçli utt.] 10 gados , paðlaik man 16 un sex vçl nav bijis.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
02.06.2008 22:03
He, daþkâr tas pirmais seks ir tâda nosacîta lieta... ja pirms tam puiða pirksti un mçle pabijuði visos caurumiòos un nobaudîti daudzi spçcîgi orgasmi... vai tad arî skaitâs ka seks vçl nav bijis... un ja krâniòð tikai dupsî... kâ tad?

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
03.06.2008 08:44
Izskatas, ka meièas atrak laiz pa kreisi :D
Es veel neskarts un lidz pilngadiibai veel 4 dienas :)
19 un 27. citi staastiija, ka pirmaa reize saapiiga, es baidiijos!
man pirmais sex bija 9 gados un pirmais skupsts 10 gados
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
10.07.2008 10:42
zigamars

Nu tas skaidrs, ka guïot uz vçdera nekâda skûpstîðanâs nesanâk... bet kurð tad tevi tâ paòçma 9 gados...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Gandrî âtrâ palîdzîba
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
25.09.2008 22:18
masturbeeshanu var pieskaitiit pie seksa?

ja jaa, tad skuupsts - 16 gados, bet sekss 12
blood
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
26.09.2008 00:26
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
10.10.2008 18:54
uj nesen te palasiju vienaa forumaa, ka 1/3 dala jauniesu latvijaa nodarbojas jau ar sexu 12-14 gados. :)
puukvedis
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
06.12.2008 03:06
pilnigi piekritu ku! ta nu sanacis ka drusku rados esam, varbut tapec bet optimals sexa laiks 21.gadsimta ir 15 gadi...diemzhel shis cipars ar katru gadu samazinas...
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
06.12.2008 10:48
19 un 19 gados.
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
10.12.2008 09:45
...nevis nodarbojas ar seksu, bet mçgina to darît...
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
03.01.2009 19:27
Skuupsts-15,sekss-17! :)
puukvedis
Re: pirmais skupsts un pirmais sekss
19.01.2009 01:39
principa piekriitu ku! jo ar katru paaudzi shis lietas notiek arvien atraak un aatraak, man personiigi 13 un 15
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 16 pieskaita 9?
Ziņa: