par zâlçm Lamictal

Aizsāka Karinapa 

par zâlçm Lamictal
18.04.2007 17:21
vai kâds lieto ðîs zâles? Ja jâ, tad kâdois gadîjumos tâs lieto?
Re: par zâlçm Lamictal
18.04.2007 20:08
Spriezhot peec Lamictal tirgus daljas LV, kaads lieto gan.
Bisbiezhaak pie epilepsijas.
jan
Re: par zâlçm Lamictal
19.04.2007 07:42
PÂRSVARÂ PIE EPLIEPSIJAS. VISMAZ ES TÂS PRIEKÐ EPILEPSIJAS LIETOJU
Kartinapa
Re: par zâlçm Lamictal
19.04.2007 11:42
ticiet vai nç, bet man ðîs zâles izrakstîja migrçnai. migrçna man uznâk 2x mçnesî. a lasu anotâciju un tur rakstîts, ka tâs lieto pie epilepsijas, maniakâlâs depresijas un ðizofrçnijas. tâpçc arî jautâju - varbût vçl kâdam tâs izrakstîtas galvas sâpçm.
kaijaks
Re: par zâlçm Lamictal
19.04.2007 14:17
Apskaties Zâïu reìistrâ vai pajautâ www.farmacija-mic.lv
Re: par zâlçm Lamictal
23.03.2016 17:45
Vai prast šīs zāles pret depresiju psihiatram ir vērts? Vai tomēr paihiatriem nepatīk, kad prasa no savas galvas kait ko?
Re: par zâlçm Lamictal
23.03.2016 21:18
Psihiatri ir ļoti dažādi. Nevar prognozēt.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 16 pieskaita 11?
Ziņa: